Debattörer: Staten bör inte diskriminera sekularism

0
77

Regeringens nya förslag om att demokrativillkoren ska skärpas för statligt stöd till trossamfund innebär att de vill fortsätta diskriminera sekulära livsåskådningar. Det skriver Bengt Westerberg, Daniel Lindvall och Christer Sturmark på DN Debatt. Kulturministern uttalade sig i maj om att lagförslaget bara omfattar religiösa samfund och inte religiösa organisationer, och därmed inte skulle omfatta förbundet Humanisterna. Det kan stå i strid med förslagets syfte och Europadomstolens praxis, menar debattörerna. Europadomstolens praxis är att en stat inte ska värdera en trosuppfattning i sig. Även den sekulära humanismen har ”grundläggande metafysiska trosföreställningar”, menar debattörerna, även om den inte tror på några gudaväsen. ”Det borde vara självklart att staten inte ska diskriminera sekulära livsåskådningar, enbart för att de inte omfattar övernaturliga inslag.” Daniel Lindvall, före detta huvudsekreterare i utredningen Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige Christer Sturmark, författare, bokförläggare, ordförande Humanisterna 2005–2018 Bengt Westerberg, före detta partiledare för Liberalerna och socialminister 1991–1994