”Svenska staten måste lämna tillbaka kvarlevor”

0
26

Svenska staten måste se till att mänskliga kvarlevor lämnas tillbaka från institutioner och ta kostnaden för återbegravningar. Det skriver Sveriges ärkebiskop Antje Jackelén, Erik-Oscar Oscarsson, Bengt Niska och Timo Lyyra på DN Debatt. Sedan 1800-talet har svenska institutioner samlat in kvarlevor för undervisning och forskning. Rasbiologer såg kvarlevor från urfolk och minoriteter som bevis för sina teorier om överlägsna och underlägsna raser. Insamlandet upphörde inte förrän i samband med nedläggningen av rasbiologiska institutet i slutet av 1950-talet. Debattörerna menar att detta ses som en mörk epok i den svenska vetenskapshistorien och att det är nödvändigt att kvarlevorna får begravas i jorden, på ett värdigt sätt. ”Staten måste ta ansvar för historiska övergrepp. Det kräver återbördande av mänskliga kvarlevor för att nå försoning med urfolk och minoriteter.” Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan Erik-Oscar Oscarsson, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan Bengt Niska, ledamot Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset Timo Lyyra, Kommittén för återlämnandet av finska kvarlevor