Delhi Universitys UG-opptak: Her er alt du trenger å vite om søknad, setetildelingsprosess

0
30

I år vil opptak til DU colleges skje gjennom en felles portal kalt 'Common Seat Allocation System' (CSAS-2022). (Representativt bilde. Fil)

I et møte som varte til langt ut på natten, godkjente Delhi University (DU) onsdag en ny prosess for opptak til sine bachelorprogrammer basert på Common University Entrance Test (CUET) score. Her er alt du trenger å vite om endringene som ble introdusert:

Sp. Hvor søker jeg til programmer i høyskoler tilknyttet DU?

I år vil opptak til DU høyskoler og programmer skje gjennom en felles portal kalt ‘Common Seat Allocation System’ (CSAS-2022). Søknadsskjemaet vil være tilgjengelig på denne portalen.

Les |< img src="https://indianexpress.com/wp-content/themes/indianexpress/images/live-now.gif" />CUET UG 2022 eksamensanalyse LIVE-oppdateringer

Sp. Hva er de forskjellige trinnene for opptak denne gangen?

Subscriber Only StoriesSe alle

Premium

J&K ser fall i militante angrep, men skifte i rekrutteringsstrategi …

Premium

Mansukh Mandaviya på Express Adda: Ingen fattig person bør dø i dette landet.. .

Premium

UPSC Key-4. august 2022: Hvorfor bør du lese “Revdi Culture” eller “Indian D. ..Premium

Tilbaketrekking av lov om personvern: Hvem drar nytte av forsinkelsen? Abonner nå for å få 66 % RABATT

Hele prosessen vil bli gjennomført i tre faser.

— Den første fasen vil innebære å søke gjennom CSAS-2022 søknadsskjema som er tilgjengelig på den felles portalen. Studenter må foreta en engangsbetaling (ikke-refunderbar) på søknadsstadiet. Studenter som søker under Extracurricular Activities (ECA) eller Sports supernumerary-kvote, må betale litt mer.

— I den andre fasen må søkeren velge program- og høyskolekombinasjonen hun foretrekker på den sentraliserte CSAS-portalen. Denne fasen starter først etter at CUET-resultatene er kunngjort. Hvis hun, basert på kandidatens CUET-poengsum, er kvalifisert for opptak til et program, må hun “fylle inn preferansene” for program- og høyskolekombinasjonene. Universitetet råder studenter til å velge flere programmer og høyskolekombinasjoner, men preferanserekkefølgen må velges nøye, da dette vil avgjøre setetildelingen i neste fase. For å bekrefte preferanserekkefølgen for kombinasjonen høyskole og program, må en kandidat klikke på “send” fanen før fristen går ut. Når den er sendt inn, er preferanseordren satt i stein og kan ikke endres. Hvis kandidaten ikke trykker på send-knappen, låses den sist lagrede preferanseordren automatisk når fristen utløper.

— I tredje fase starter tildelingen av plasser. Denne fasen vil ha flere runder med tildeling og opptak. En kandidat må sjekke setet og høgskolen som er tildelt henne på den felles opptaksportalen. Tildelingen fra DU vil være basert på en rekke faktorer – kombinasjon av høyskole og valgte programmer, kandidatens plassering på merittlisten, kategori (SC/ST/OBC/EWS/UR) til kandidaten og tilgjengeligheten av seter.< /p> Les |CUET-UG 2022: Blant universiteter mottar DU det høyeste antallet søknader

Sp. Hva skjer etter at en kandidat er tildelt en plass?

Når seter er tildelt kandidater, må de “godta” det innen en bestemt tid. Bestemmelsen om aksept vil kun være gyldig til den runden de har fått tilbud om plass.

Når kandidaten har godtatt den foreløpige tildelingen, vil universitetet sjekke søkerens kvalifikasjon og bekrefte dokumenter. Under denne prosessen kan høgskolen stille et spørsmål til kandidaten for ytterligere avklaring.

Høgskolene vil enten “godkjenne” eller “avvis” det foreløpig tildelte setet til en kandidat. Når godkjenningen er gitt, må søkeren betale et gebyr for å bekrefte opptak.

Den foreløpige tildelingen av seter i en bestemt runde kan kanselleres dersom studenten:

en. har ikke “akseptert” tildelingen innen fristen.

b. unnlot å betale inngangsbilletten i tide

c. klarte ikke å svare på et spørsmål fra høyskolen

d. har levert ugyldige eller falske dokumenter

e. oppfyller ikke minimumskvalifikasjonskriteriene annonsert av DU

Les også |Delhi Universitys nye fireårige UG-program: Hva er dets pensum, struktur og rammeverk

Sp. Hvor mange runder med setetildeling vil finne sted?

Det nøyaktige antallet runder er foreløpig uklart. Vi vet at DU, “basert på tilgjengeligheten av seter som oppstår på grunn av kanselleringer og uttak, ” kan gjennomføre flere tildelingsrunder. Universitetet vil vise antall ledige plasser før hver tildelingsrunde.

Det er viktig å merke seg at etter fullføringen av en tildelingsrunde og åpningen av neste runde, vil en kandidat som allerede har sikret seg opptak ha muligheten til enten å “fryse” opptak eller forbli åpen for en “oppgradering”. Det siste betyr at hun har muligheten til å oppgradere til et høyere eller bedre program og høgskolepreferanse angitt av henne i den andre fasen. Oppgraderingsalternativet vil imidlertid ikke være tilgjengelig for en søker som allerede har blitt tildelt et sete i henhold til hennes første preferanse.

Når de vanlige tildelings- og opptaksrundene er over, og setene fortsatt er ledige, kan DU kunngjøre en(e) plasseringsrunde(r). Alle som hadde søkt på fellesportalen men ikke kunne sikre seg plass kan delta i spotrunden.

Sp. Vil studenter som ikke søkte i den første fasen få en ny sjanse etter at tildelingen av seter har begynt?

DU har introdusert muligheten for “midt-inngang” før kunngjøringen av hver opptaksrunde. De som ikke søkte på den vanlige opptaksportalen, kan bruke dette alternativet mot en inngangsavgift på 1000 Rs. Disse kandidatene vil imidlertid kun bli vurdert for plasstildeling etter alle de som søkte før dem og scoret mer enn dem. En mid-entry-kandidat kan ikke utfordre opptak gitt til noen som hadde søkt på fellesportalen i tide.

Les også |Delhi University for å øke avgiftene for grunnkurs fra kommende økt

Sp. Hvordan kan man trekke opptak?

En søker kan gjøre det ved å velge “trekke tilbake” opsjon på den felles opptaksportalen og betale et gebyr på Rs 1000. Husk imidlertid at når du har kansellert opptak ved å trene “uttrekk” alternativet, vil du ikke få delta i ytterligere opptaks-/tildelingsrunder.

Sp. Hvordan vil DUs merittliste for et program, basert på kandidatens CUET-poengsum, se ut?

Den uforbeholdne kategorien (UR) eller generelle seter vil omfatte alle kandidatene i rekkefølge. Merittlisten for denne kategorien vil med andre ord også inkludere SC/ST/OBC-NCl/Minority/EWS-kandidater, uavhengig av kategori, dersom de oppfyller merittkriteriet for UR-kategorien.

Kandidater. fra reserverte kategorier vil kun bli vurdert for tildeling i deres kategori hvis gyldige dokumenter for samme er oppgitt på tidspunktet for søknad til CSAS-2022. I tilfelle en kandidat som tilbys en plass under den reserverte kategorien blir avvist på grunn av utilstrekkelige dokumenter, kan hun bli vurdert for tildeling i de påfølgende rundene.

Anta at det totale antallet ST-kategorikandidater som søker på et bestemt program er oppbrukt. I så fall vil de resterende setene under denne kategorien tildeles kvalifiserte SC-kategorikandidater og omvendt.

Topp utdanningsnyheter

Klikk her for mer

Sp. Hva vil DU gjøre ved uavgjort, der to eller flere søkere har samme CUET-poengsum og også har valgt samme program- og høyskolekombinasjon?

I en slik hendelse vil universitetet vil bruke følgende (i synkende rekkefølge) kriterier som tie-breaker:

a. Kandidaten som har skåret mer i de tre beste fagene i klasse 12 styreeksamen vil bli foretrukket.

b. Kandidaten som har skåret mer i de fire beste fagene i klasse 12 styreeksamen vil bli foretrukket.

c. Kandidaten som har skåret mer i de fem beste fagene i klasse 12 styreeksamen vil bli foretrukket.

d. Hvis alt det ovennevnte mislykkes, vil den eldre kandidaten, i henhold til fødselsdatoen nevnt på klasse 10-sertifikatet, bli foretrukket

TO ER ALLTID BEDRE | Vårt toårsabonnement pakken gir deg mer til mindre Kjøp nå