Delhi Universitys UG Admission: Här är allt du behöver veta om ansökan, platstilldelningsprocessen

0
30

I år kommer antagningen till DU colleges att ske genom en gemensam portal som kallas 'Common Seat Allocation System' (CSAS-2022). (Representativ bild. Fil)

I ett möte som varade långt in på natten godkände Delhi University (DU) i onsdags en ny process för antagning till sina grundutbildningsprogram baserad på Common University Entrance Test (CUET) poäng. Här är allt du behöver veta om de införda ändringarna:

F. Var ansöker jag till program på högskolor som är anslutna till DU?

I år kommer antagningen till DU colleges och program att ske via en gemensam portal som kallas ‘Common Seat Allocation System’ (CSAS-2022). Ansökningsformuläret kommer att finnas tillgängligt på den här portalen.

Läs |< img src="https://indianexpress.com/wp-content/themes/indianexpress/images/live-now.gif" />CUET UG 2022 Exam Analysis LIVE-uppdateringar

F. Vilka är de olika stegen för antagning den här gången?

Berättelser endast för prenumeranterVisa alla

Premium

UPSC Key-5 augusti 2022: Varför du bör läsa “Family Courts” eller “Medical …

Premium

Förklarat: Vad är Taiwans ‘porcupine strategi’ för att pro…

Premium

‘Vi drivs kulturellt, tekniskt mot ångest-i…Premium

J&K ser nedgång i militanta attacker, men ändrad rekryteringsstrategi … Prenumerera nu för att få 66 % RABATT

Hela processen kommer att genomföras i tre faser.

— Den första fasen kommer att innebära att ansöka via ansökningsformuläret CSAS-2022 som finns tillgängligt på den gemensamma portalen. Studenter måste göra en engångsbetalning (ej återbetalningsbar) vid ansökningsstadiet. Studenter som ansöker under extracurricular Activities (ECA) eller Sports supernumerary-kvoten måste betala lite mer.

— I den andra fasen måste den sökande välja den kombination av program och högskola hon föredrar på den centraliserade CSAS-portalen. Denna fas kommer att starta först efter att CUET-resultaten har tillkännagetts. Om hon, baserat på kandidatens CUET-poäng, är kvalificerad för tillträde till ett program, måste hon “fylla i inställningarna” för program- och högskolekombinationerna. Universitetet rekommenderar studenter att välja flera program och högskolekombinationer, men prioritetsordningen måste väljas noggrant eftersom detta kommer att avgöra platstilldelningen i nästa fas. För att bekräfta prioritetsordningen för kombinationen college och program måste en kandidat klicka på “skicka” flik innan tidsfristen går ut. När den väl har skickats in är preferensordern huggen i sten och kan inte ändras. Om kandidaten inte trycker på knappen Skicka, kommer den senast sparade preferensordern att låsas automatiskt när tidsfristen går ut.

— I den tredje fasen börjar mandattilldelningen. Denna fas kommer att ha flera omgångar av tilldelning och antagning. En kandidat måste kontrollera plats och college som tilldelats henne på den gemensamma antagningsportalen. Tilldelningen av DU kommer att baseras på ett antal faktorer — kombination av högskola och valda program, kandidatens position på meritlistan, kategori (SC/ST/OBC/EWS/UR) för kandidaten och tillgängligheten av platser.< /p> Läs |CUET-UG 2022: Bland universiteten får DU flest ansökningar

F. Vad händer efter att en kandidat tilldelats en plats?

När platser har tilldelats kandidater måste de “acceptera” det inom en viss tid. Bestämmelsen om antagande kommer endast att gälla till den omgång där de har erbjudits en plats.

När kandidaten har accepterat den preliminära tilldelningen kommer universitetet att kontrollera sökandens behörighet och verifiera dokument. Under denna process kan kollegiet ställa en fråga till kandidaten för ytterligare förtydligande.

Högskolorna kommer antingen “godkänna” eller “avvisa” en kandidats provisoriskt tilldelade plats. När godkännandet har beviljats ​​måste den sökande betala en avgift för att bekräfta antagningen.

Den provisoriska tilldelningen av platser i en viss omgång kan avbrytas om studenten:

a. har inte “accepterat” tilldelningen inom tidsfristen.

b. underlåtit att betala inträdesavgiften i tid

c. misslyckades med att svara på en fråga från kollegiet

d. har tillhandahållit ogiltiga eller bedrägliga dokument

e. uppfyller inte de lägsta behörighetskriterierna som meddelats av DU

Läs också |Delhi Universitys nya fyraåriga UG-program: Vad är dess kursplan, struktur och ramverk

F. Hur många omgångar av platstilldelning kommer att äga rum?

Det exakta antalet omgångar är oklart i nuläget. Vi vet att DU, “baserat på tillgången på platser som uppstår på grund av avbokningar och uttag, ” kan genomföra flera tilldelningsomgångar. Universitetet kommer att visa antalet lediga platser före varje tilldelningsomgång.

Det är viktigt att notera att efter slutförandet av en tilldelningsomgång och öppnandet av nästa omgång kommer en kandidat som redan har säkrat antagning att ha möjlighet att antingen “frysa” antagning eller förbli öppen för en “uppgradering”. Det senare innebär att hon har möjlighet att uppgradera till ett högre eller bättre program och högskolepreferens som hon angett under den andra fasen. Uppgraderingsalternativet kommer dock inte att vara tillgängligt för en sökande som redan har tilldelats en plats enligt hennes första preferens.

När de ordinarie omgångarna av tilldelning och antagning är över, och platser fortfarande är lediga, kan DU tillkännage en/a platsomgångar av antagning. Alla som ansökt på den gemensamma portalen men inte kunde säkra en plats kan delta i platsomgången.

F. Kommer elever som inte ansökte under den första fasen att få en andra chans efter att tilldelningen av platser har börjat?

DU har infört alternativet “mid-entry” före tillkännagivandet av varje antagningsomgång. De som inte ansökte på den gemensamma antagningsportalen kan utnyttja det här alternativet mot en mittenträdesavgift på 1 000 Rs. Dessa kandidater kommer dock endast att komma i fråga för platstilldelning efter alla som ansökt före dem och fått fler poäng än dem. En kandidat i mitten av inträdet kan inte ifrågasätta antagning som beviljats ​​någon som hade ansökt om den gemensamma portalen i tid.

Läs också |Delhi University för att öka avgifterna för grundkurser från kommande session

F. Hur kan man dra tillbaka antagningen?

En sökande kan göra det genom att välja “återkalla” alternativ på den gemensamma antagningsportalen och betala en avgift på 1 000 Rs. Kom dock ihåg att när du har avbrutit din antagning genom att utöva “återkalla” alternativet, kommer du inte att tillåtas delta i några ytterligare omgångar av antagning/tilldelning.

F. Hur kommer DU:s meritlista för ett program, baserat på kandidatens CUET-poäng, se ut?

Den oreserverade kategorin (UR) eller allmänna platser kommer att omfatta alla kandidater i meritordning. Meritlistan för denna kategori kommer med andra ord även att inkludera SC/ST/OBC-NCl/Minority/EWS-kandidater, oavsett kategori, om de uppfyller meritkriteriet för UR-kategorin.

Kandidater. från reserverade kategorier kommer endast att beaktas för tilldelning i deras kategori om giltiga dokument för dessa tillhandahålls vid tidpunkten för ansökan till CSAS-2022. Om en kandidat som erbjuds en plats under den reserverade kategorin avvisas på grund av otillräckliga dokument, kan hon komma i fråga för tilldelning i efterföljande omgång(er).

Antag att det totala antalet ST-kategorikandidater som söker till ett visst program är slut. I så fall kommer de återstående platserna under denna kategori att tilldelas behöriga SC-kategorikandidater och vice versa.

Top Education News

Klicka här för mer

F. Vad kommer DU att göra vid oavgjort, där två eller flera sökande har samma CUET-poäng och även har valt samma program- och högskolekombination?

I en sådan händelse ska universitetet kommer att använda följande (i fallande ordning) kriterier som tie-breaker:

a. Den kandidat som har fått fler poäng i de tre bästa ämnena i klass 12 styrelseprovet kommer att ges företräde.

b. Kandidaten som har fått fler poäng i de fyra bästa ämnena i klass 12 styrelseprovet kommer att ges företräde.

c. Kandidaten som har fått fler poäng i de fem bästa ämnena i klass 12 styrelseprovet kommer att ges företräde.

d. Om allt ovanstående misslyckas, kommer den äldre kandidaten, enligt födelsedatumet som anges på klass 10-certifikatet, att ges företräde

TVÅ ÄR ALLTID BÄTTRE | Vår tvåårsprenumeration paket ger dig mer till mindre Köp nu