Nya generationens covid-vaccin till Sverige – skyddar mot omikron

0
75

I höst och vinter kommer den nya generationens covid-vaccin. Sverige får sammanlagt nära 15 miljoner doser från bolagen Pfizer och Moderna i två etapper, till en kostnad på omkring 3 miljarder svenska kronor. Vaccinen är anpassade efter omikron som nu dominerar i smittspridningen. I den första etappen handlar det om undervarianten BA.1 och i den andra om BA.4 och BA.5. – Vaccinen mot BA.1 har testats i stora studier och visat vara effektiva även mot BA.4 och BA.5, säger Richard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare, till Omni. Det är en kombination av vaccin mot både den ursprungliga covidviruset, sars-cov-2, som nu kallas Wuhan och den nya mutationen omikron och dess undervarianter. I första leveransen, som sker i september, är det kombinationen Wuhan och omikrons undervariant BA.1. I den andra etappen, som kommer till Sverige i november-december, handlar det om Wuhan och BA.4 och BA.5. Det är vaccin från bolagen Pfizer och Moderna, hälften av varje. I höst kommer ungefär 7,5 miljoner doser och lika mycket till kommer i vinter. – De första leveranserna handlar alltså om BA.1. De har testats i stora studier och visat vara effektiva även mot BA.4 och BA.5, säger Richard Bergström. – I de här vaccinerna har man lagt till det som kallas bivalensen, vaccinet är bivalent säger man, och det är mNRA för proteinet för både Wuhan och omikron. Enkelt uttryckt utbildar Messenger RNA (mRNA) cellerna i kroppen att göra ett protein som utlöser immunförsvaret. För vaccinet som kommer i september sker inga ändringar. Men i den senare etappen finns öppningar. – Omgången i november-december är inte 100 procent avgjord, planeringen är att det ska vara BA.4-BA.5, men det kan bli något annat. Då väljer vi att skjuta på det och tar något annat någon månad senare. Richard Bergström säger att läkemedelsbolagen ”skruvar” på vaccinen kontinuerligt och det kommer att pågå några år till. – Då har vi antingen blivit av med covid eller så har det blivit mycket mildare och vi reagerar inte så mycket på det. Eller så har vi nästa generation vacciner som har ännu bättre effektivitet även mot smittspridning. Under våren diskuterade experter nödvändigheten med uppdaterade vaccin. De nya är överlägsna de gamla mot omikron och i somras var det flera möten mellan parter som EMA, det amerikanska läkemedelsverket och läkemedelsföretagen. – Då var det väldigt stor enighet om att nu är det dags att uppdatera. Stora studier i våras visade att de nya är otroligt mycket bättre med antikroppssvaret mot omikron, säger Richard Bergström. I kontrakten för de ursprungliga vaccinen fanns klausuler om att byta till uppdaterade vaccin om sådana blev tillgängliga. Den 1 september inleds en ny vaccinationskampanj med nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vuxna över 65 år och personer i riskgrupper rekommenderas en femte dos. Vuxna som är 18–64 år kan få en fjärde dos. – Generellt bedöms risken för allvarlig sjukdom som låg för vuxna under 65 år som har vaccinerats med tre doser, men risken stiger med åldern och varierar. Det kan finnas personliga skäl som gör att man vill vaccinera sig med ytterligare en dos, sa Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell när kampanjen presenterades. Men när kampanjen börjar sker det inte med nya vacciner, de finns i Sverige några veckor senare. Folkhälsomyndigheten kommenterar: ”De allmänna vaccinationerna mot covid-19 är pågående och inget program är avslutat. Att nya vacciner tillkommer har hänt flera gånger tidigare, de går in i programmet fortlöpande utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för användning. Befintliga vacciner ger bra skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 och det har hela tiden varit huvudsyftet med vaccinationerna”, skriver pressavdelningen i ett mejl till Omni. Det finns ännu inget godkännande. Det pågår granskningar hos det europiska läkemedelsverket, EMA, European Medicines Agency, i Amsterdam. Däremot tillverkas vaccinen redan och under sommaren har de lagrats hos läkemedelbolagen. – Jag förväntar mig att få ett godkännande från EMA i början av september. Kanske redan första veckan, säger Richard Bergström. Då Folkhälsomyndigheten inleder vaccinationskampanjen i september kommer alltså sannolikt äldre vacciner att användas, trots att de är sämre mot omikron. Det är EMA som testar och bedömer vaccinen rent vetenskapligt men formellt är det EU-kommissionen som godkänner. Att vaccinen tillverkas redan nu, utan ett färdigt godkännande, kallas att det sker ”at risk”, det vill säga att bolagen riskerar att få kasta bort vaccinen om de inte blir godkända, berättar Richard Bergström. – Men det skulle vara en total överraskning om de inte blir godkända, eftersom tilltron är så stor, säger han. När Richard Bergström började planera vaccinköpen utgick han från att de som tagit fler än två doser troligen ville ha påfyllnadsdoser. Och det gällde även de som fått två doser och sedan smittats av omikron. Det skulle betyda 5,5 miljoner doser. Men det blev till slut 7,5 miljoner doser efter antalet som tagit någon dos överhuvudtaget. Den siffran dubblades för att täcka behovet av ytterligare påfyllnadsdoser. – Det kostar som förut, man brukar räkna med att en vaccinationsdos kostar ungefär 200 kronor, säger Richard Bergström. Det blir då tre miljarder kronor beräknat på 200 kronor för 15 miljoner doser. Det är staten som betalar och det sker genom att Folkhälsomyndighen lånar pengar från Riksgälden och betalar tillbaka genom de anslag man får från regeringen. Just nu får Sverige knappt några leveranser alls av de äldre vaccintyperna. Det finns lager men de fasas ut.