Miljöorganisationer: Fel att begränsa vår rätt

0
72

Representanter för tre miljöorganisationer skriver på SvD Debatt att C, KD, M och SD vill begränsa deras möjlighet att ta ärenden till domstol. De skriver att viktiga demokratiska skyddsprinciper står på spel och att det ytterst är miljön som kommer drabbas. De nämnda partierna vill begränsa miljöbalken på ett sådant sätt att bara de som är direkt påverkade av miljöärenden ska kunna överklaga beslut. ”I stater som stänger civilsamhällets tillgång till domstolar går det oftast illa för miljön”, skriver debattörerna. Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace
Gustaf Lind, generalsekreterare WWF