Byggandet stannar av – ministern: ”Mörka moln”

0
32

Byggtakten av nya bostäder beräknas fortsätta falla med 30 till 40 procent 2023 jämfört med 2021, enligt Boverket. Stigande räntor, högre kostnader och brist på materiell som cement gör att nyinvesteringar blir mindre attraktiva. Bostadsminister Johan Danielsson (S) säger till DN att det är en situation med ”mycket mörka moln”. Han menar att det är viktigt att hålla uppe byggtakten över tid, men att det i nuläget är för tidigt att säga hur staten ska hantera läget. – Mycket av läget vi har i dag där byggmaterialkostnader uppdateras varje vecka snarare än en gång per år, det är ju inget en regering kan gå in och kompensera för fullt ut. Vi går in i en osäkrare tid – så är det, säger Danielsson.