Ledare: Obesjälad Bolund hade svårt att välja väg

0
39

En svaghet i Per Bolunds (MP) Almedalstal var att han hade svårt att välja vilka budskap han trodde på allra mest. Det säger Amanda Sokolnicki, politisk redaktör vid oberoende liberala Dagens Nyheter, i SVT:s sändning. – Så han tog dem allihopa, säger hon. Leonidas Aretakis, chefredaktör på oberoende socialistiska Flamman, konstaterar att klimatet stod i fokus i talet, och säger att MP inför valet lägger kraft på hur man ska kunna sticka ut från övriga partier. Både Sokolnicki och Aretakis resonerar kring MP:s svaga stöd i opinionen, och menar att förutsättningarna för ett MP-lyft är goda nu när klimatfrågan står högt på agendan. Aretakis anser att Bolund i sitt tal inte visade sig ”besjälad” när han försökte förmedla att framtiden ändå bjuder på hopp. – Per Bolund är snarare någon man vill ska skriva sin rapport.