Varg blev hund både i öst och väst

0
42

Publicerad 6 juli 2022 kl 16.22

Inrikes. Dagens hundar härstammar från två olika vargpopulationer som tämjdes i östra eller centrala Asien. Det har forskare kommit fram till efter att ha analyserat dna från förhistoriska vargar på norra halvklotet.

Gilla artikeln på Facebook

Tidigare studier har visat att vargar tämjdes för mellan 14.000–35.000 år sedan, möjligtvis ännu tidigare.

I den nya studien har forskarna börjat ringa in var det kan ha skett – och om det skett på flera ställen.

Genom att analysera dna i 72 förhistoriska vargar från upp till 100.000 år gamla fynd över hela norra halvklotet – Europa, Sibirien och Nordamerika – såg forskarna att hundar är närmast släkt med tidiga vargar i östra Asien, vilket pekar på att det troligen var där som domesticeringen skedde.

Ett visst släktskap syns också mellan vargar i västra Eurasien och både afrikanska och europeiska hundar. Det kan förklaras av två olika scenarion. Antingen har vargar blivit tämjda även i närheten av Mellanöstern, eller så har hundar i den här delen av världen blandats med vargar så att hundarnas avkommor fått tillskott från lokala vargars dna på detta sätt.

Ingen av vargpopulationerna i forskningsstudien matchar tillräckligt med hundar för att kunna säga exakt var domesticeringen skedde. Men eftersom alla hundar har delar av sitt dna gemensamt med förhistoriska vargar från östra Asien är det enligt forskarna troligen någonstans där som hundarnas ursprung finns.

Svårigheten att hitta bevarat dna från sydligare och därmed varmare breddgrader än östra Sibirien gör att fynd därifrån är sällsynta, men när fler sådana fynd görs skulle det kunna visa vilken vargpopulation den första tämjda vargen tillhörde.