Home Svenska Skolforskare: Debatten bygger på fel grunder

Skolforskare: Debatten bygger på fel grunder

0

Kvaliteten på den svenska grundskolan har ökat rejält det senaste decenniet, till skillnad från vad som hörs i debatten. Det skriver näringslivsforskaren Gabriel Heller Sahlgren på DN Debatt. Han har studerat Pisa och andra internationella kunskapstester noggrant och menar att sedan ”raset” 2010 har resultaten bland elever med inhemsk bakgrund återhämtat sig helt, troligtvis tack vare reformer som införts. Heller Sahlgren skriver även att resultaten bland elever med utländsk bakgrund är problematiska, men att det knappast enbart kan skyllas på skolan eller lösas där. Gabriel Heller Sahlgren, forskare vid Institutet för näringslivsforskning och London School of Economics