Slumpen och ”två spermier” kan ha löst Husummordet

0
54

I två år försökte experterna vid Nationellt forensiskt centrum utvinna en dna-profil ur den lilla spermafläck som en gång hittats på Malin Lindströms byxor. Resultatet – och ett sedan länge bortglömt blodprov – fick Högsta domstolen att fatta det ovanliga beslutet att bevilja resning till nackdel för en misstänkt. Men kommer rättegången innebära en lösning på en mordutredning som pågått i 25 år och bland annat innehåller slumpmässiga genombrott och okonventionella metoder? Det här har hänt sedan november 1996. 16-åriga Malin Lindström, som bor i Järved utanför Örnsköldsvik, ska för första gången ta bussen till en kompis i Husum, tre mil bort. Hon kommer aldrig fram till sin vän. Enligt vittnesuppgifter ska hon ha gått av en hållplats för tidigt och sedan fortsatt i fel riktning längs vägen. Sökandet efter Malin Lindström försvåras av kraftiga snöfall under vintern. Efter ett halvår hittas kroppen, täckt av granris, i ett skogsområde. Undersökningarna visar att Malin Lindström fått flera knivhugg i ryggen och att hon bundits med tejp. På brottsplatsen hittas också spår av sperma. En 18-årig man som bor i Husum tillsammans med sin mamma häktas på sannolika skäl misstänkt för brottet. I bostaden upptäcks bland annat teckningar som påminner om scenen på brottsplatsen. Mannen döms till åtta års fängelse, men domen överklagas. Under förhören har han lämnat olika uppgifter om den aktuella kvällen. I ett skede har han hävdat minnesförlust. Åklagaren hade i ett skede kopplat in minnesforskaren Sven Å Christianson, som senare kritiserats för sin roll i utredningarna av självutnämnde seriemördaren Thomas Quick. Den vallning på brottsplatsen som Christianson genomfört med den åtalade får hård kritik i samband med hovrättsförhandlingen. Den åtalade mannen frikänns av hovrätten för nedre Norrland, som anser att bevisningen inte räcker för en fällande dom. Om vallningen kommenterar domstolen att det ”inte gått att frigöra sig från känslan att den misstänkte fått hjälp på traven”. Beslutet att involvera psykologiprofessorn i utredningen möts samtidigt av kritik från flera andra håll. I enlighet med dåtidens regler förstörs mannens dna-profil i samband med att den friande domen träder i kraft. Polisen i Västernorrland meddelar att de har utfäst en belöning på 100 000 kronor till den som kan lämna uppgifter som leder till att mordet klaras upp. Initiativet bidrar inte till att utredningen kommer framåt. Med hjälp av ny teknik gör Nationellt forensiskt centrum en ny analys av Malin Lindströms kläder. Efter två år lyckas man säkra en ny, sökbar dna-profil ur en spermafläck på byxorna. – Det tog så lång tid att få fram en detekterbar mängd manlig dna. Det rör sig om en väldigt liten fläck med sperma. Det handlar om två spermier, säger överåklagare Mats Svensson till Omni. Profilen ger ingen träff mot någon person i tillgängliga register. Polisen vill ta nya prover på den man som tidigare åtalats, för att jämföra denna med dna-profilen. Mannen vägrar och när Riksåklagaren ansöker om Högsta domstolens godkännande så blir det avslag, bland annat med hänvisning till ”den restriktiva tillämpning” som gäller i sådana sammanhang. Mats Svensson, som nyligen tillträtt som ny överåklagare för resningsärenden, säger i en intervju på Åklagarmyndighetens hemsida, att han tror nya genombrott inom dna-tekniken i framtiden kan leda till fler negativa resningsärenden, alltså mål där ny teknisk bevisning kan vara till skada för den misstänkte. – Vid det laget hade den nya bevisningen i Husummordet redan kommit till vår kännedom, säger Mats Svensson till Omni. På avdelningen för genetik vid Uppsala universitet upptäcks att ett blodprov från den frikände mannen, som togs i ett tidigt skede, har sparats och förvarats där i knappt 25 år. I samband med att hans dna-profil skulle förstöras under 1990-talet så hade också ett par hårstrån lämnats kvar. När provet jämförs med den nya dna-profilen blir slutsatsen att resultatet ”extremt starkt” talar för att sperman kommer från honom. Riksåklagaren ansöker om resning till nackdel för den tidigare åtalade mannen. ”Enligt riksåklagarens mening är det sannolikt att hovrätten skulle dömt personen för mord om den nya bevisningen hade lagts fram under rättegången”, skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Mannens försvarare Ulf Holst skickar en nio sidor lång inlaga till Högsta domstolen, där han argumenterar för att domstolen inte ska bevilja resning i målet. Bland annat menar han att det inte är klart när exakt dna-spåret ska ha avsatts, utan att detta till exempel kan ha skett efter mordet. ”Dna-spåret har ingen, i förhållande till mord, bindande bevisverkan (…) utan är att betrakta såsom ett indicium bland flera”, skrev han bland annat. När den misstänkte har förhörts om dna-beviset så har han inte givit någon förklaring till hur det hamnat på mordplatsen, har Mats Svensson tidigare sagt till SVT. Högsta domstolen beviljar resning i mordet på Malin Lindström. Samma dag grips den misstänkte mannen i sitt hem och häktas. – När det är fråga om resning till nackdel för en person som tidigare frikänts krävs det ett mera avgörande nytt material för en resning, säger justitierådet Stefan Johansson, som var en av de fem domare som beslutade om resning, i ett pressmeddelande. Han anser att det beviset ger ett ”mycket starkt stöd” för en koppling mellan Malin och den misstänkte. Johansson gör bedömningen att det är sannolikt att mannen skulle ha dömts för mordet om det varit klarlagt redan vid ursprungsrättegången. En ny häktningsförhandling genomförs där beslutet blir att mannen ska stanna i häktet fram tills rättegången inleds i Sundsvall efter midsommar. Nya förhör har genomförts med den misstänkte, där han lämnat uppgifter som gör att nya utredningsåtgärder måste tas till, meddelar polisen. Efter att tidigare ha hävdat minnesförlust, ger den misstänkte mördaren i nu en ny färsk förklaring till hur hans sperma hamnat på mordoffrets byxa, uppger SVT Västernorrland. Enligt den psykundersökning som gjorts inför rättegången uppger han nu i stället att han – och hans tre vänner – onanerat i skogen där Malin Lindströms kropp hittades. Huvudförhandling inleds vid hovrätten för nedre Norrland i Sundsvall. ”Under de första 70 minuterna av förhandlingen har den misstänkte 44-åringen knappt rört en min. Han har bytt enstaka ord med sin försvarare, advokat Ulf Holst”, skriver Örnsköldsviks Allehandas reporter som liverapporterar från salen. Den mordmisstänkte medger att han rört Malin Lindströms kropp, men förnekar fortfarande att han mördat henne. Istället hävdar mannen att han och en grupp andra personer, som han inte vill namnge, hittat den försvunna 16-åringens kropp i skogen och flyttat på den. Enligt 44-åringen har han därefter hotats av gänget, vilket han menar är anledningen till att han inte berättat det tidigare. Åklagare Stina Sjöqvist menar att mannens historia är en efterhandskonstruktion medan hans försvarare Ulf Holst säger att ”allt faller på plats”. Rättegången avslutas.