Ny chilensk konstitution har fokus på jämställdhet

0
42

77 kvinnor och 77 män har ingått i det råd som skrivit ett utkast till ny chilensk konstitution. Det överlämnades till president Gabriel Boric på måndagen och ska beslutas om i en folkomröstning den 4 september, enligt AFP. Går den igenom blir den en av världens mest progressiva. I första artikeln beskrivs Chile som plurinationellt, interkulturellt och ekologiskt samt ”en social och demokratisk rättsstat”. Kvinnor och män ska representeras lika i alla församlingar och myndigheter. 17 representanter för urfolket mapuche har också deltagit i konstitutionsrådet, och i texten garanteras de lika rättigheter, representation och visst självbestämmande. Gabriel Boric sa vid ceremonin att alla chilenare kan vara stolta: – I den djupaste krisen som vårt land har gått igenom på decennier beslutade vi chilenare att sträva efter mer demokrati, inte mindre, sa han enligt AFP, med hänvisning till att arbetet inleddes som resultat av de landsomfattande sociala protesterna år 2019.