Bostadsprisfallet tilltar – “tydlig nedgång” i hela Sverige

0
47

Publicerad 4 juli 2022 kl 13.12

Ekonomi. Priserna på lägenheter och hus föll i samtliga regioner i juni, enligt bolånesiffror från statliga SBAB. Störst var nedgången på hus i Storstockholm, där priserna fallit med 10 procent.

Gilla artikeln på Facebook

Priserna på lägenheter föll i samtliga regioner i juni. Som mest föll de i Norra Sverige (-5,3 procent) följt av Storgöteborg (-4,3 procent) och Storstockholm (-4,2 procent).

Villapriserna föll i juni i samtliga regioner och som mest i Storstockholm

– Den stora frågan för bostadsprisutvecklingen framöver är nu hur mycket räntorna kommer att fortsätta klättra och hur arbetslösheten, och därmed även hushållens inkomster, kommer att utvecklas, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i en kommentar till siffrorna.

De flesta prognosmakare tror just nu inte på nämnvärt högre arbetslöshet framöver. Däremot är synen på vid vilken nivå Riksbankens styrränta toppar väldigt olika, alltifrån Konjunkturinstitutets 1,5 procent, Riksbankens dryga 2 procent till räntemarknadens 3,5 procent.

– Får räntemarknaden rätt får vi räkna med ytterligare kraftiga prisfall på bostäder framöver, medan fallet blir mer beskedligt om Konjunkturinstitutet eller Riksbanken får rätt. Min egen bedömning ligger närmare Riksbankens än räntemarknadens, då jag tror att en så hög ränteuppgång som räntemarknadens prissättning indikerar skulle slå tillbaka alltför hårt mot både svensk ekonomi och bostadsmarknad – något som nog Riksbanken vill undvika, säger Robert Boije.

Exakt vilket boprismål Riksbanken har är det dock få som förstår. Myndigheten drev upp priserna till ca 120.000 kronor per kvadratmeter i Stockholm innan den första höjningen, och formellt heter det att banken inte har något boprismål utan endast ett “inflationsmål”. Om det vore sant skulle dock räntan behöva sättas märkbart högre än inflationstakten, dvs. runt 8 procent.