EU-dom: Olagligt hålla illegala invandrare i förvar

0
55

Publicerad 3 juli 2022 kl 10.33

Utrikes. Det är förbjudet för EU-länder att vare sig neka en illegal invandrare att söka asyl eller att hålla en illegal i förvar medan asylansökan pågår, enligt en färsk dom från EU-domstolen.

Gilla artikeln på Facebook

En medlemsstat i EU som har utropat undantagstillstånd på grund av en masstillströmning av illegala invandrare som söker asyl får inte vägra en illegal rätten att lämna in en asylansökan, enligt EU-domstolen.

EU-domstolen slog fast denna princip i en dom mot Litauen som meddelades på torsdagen.

Landet har inte heller rätt att låsa in migranter i förvar enbart på grund av att de vistas i landet olagligt, enligt EU-domen.