FRA får ge stöd till privata företag

0
45

Publicerad 2 juli 2022 kl 10.55

Inrikes. Antalet aktörer som spionorganet Försvarets radioanstalt (FRA) får ge stöd till inom informationssäkerhetsområdet har utökats från och med fredagen, då nya generösa regler träder i kraft.

Gilla artikeln på Facebook

Ändringen innebär att Försvarets radioanstalt, utöver att lämna stöd till statliga myndigheter och statligt ägda bolag, även får lämna stöd till enskilda verksamhetsutövare som inte utgör statligt ägda bolag och som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhets­synpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende.

Ändringen syftar till att upprätthålla ett starkt säkerhetsskydd för de mest skyddsvärda verksamheterna och i förlängningen höja den nationella förmågan att stå emot antagonistiska cyberangrepp, enligt FRA.