Fängelse föreslås för att manipulera avgassystem på bilar

0
46

Publicerad 2 juli 2022 kl 17.49

Inrikes. Kraftigt skärpta straff föreslås för “avgasmanipulation”, det vill säga att mixtra med bilars avgassystem i syfte att få bilen att låta mer eller klara sig utan effektiv avgasrening.

Gilla artikeln på Facebook

Orsaken till att man manipulerar avgasreningen kan vara att undvika att ersätta dyra reservdelar som katalysatorer och partikelfilter, eller att ändra motorer som egentligen kräver reagensvätska (Adblue) för att köra utan.

Det förekommer även att delar av avgassystemet monteras bort för att få bilen att låta mer och irritera omgivningen, ett beteende som har börjat sprida sig i Sverige i takt med den ökade invandringen.

De höjda straffen föreslås av Transportstyrelsen och motiveras med att manipulation av avgassystemet leder till ökade utsläpp och därmed också påverkar människors hälsa negativt.

Förslagen Transportstyrelsen nu lägger fram innebär att det införs förbud mot att manipulera avgasrening, att det blir förbjudet att köra manipulerade fordon och att misstänkta fordon ska kunna stoppas vid vägkanten för kontroller.

Dessutom bör det införas ett totalförbud mot att tillverka, marknadsföra eller sälja manipulationsutrustning. Om det rör sig om omfattande brott ska fängelse finnas med i straffskalan, enligt förslaget.