Svenska kurder: Vi blir stämplade som terrorister

0
53

Oron hos svenska kurder för att bli utlämnade till Turkiet inom ramen för det nya Natoavtalet är befogad, säger kurder som Ekot pratar med. Ahmed Karamus, medordförande för Kurdistans nationella kongress, säger att kurdiska organisationer och kurder i Sverige blir stämplade som terrorister, och drar paralleller till misstänkliggörandet av kurder efter mordet på Olof Palme. Ridvan Altun, medlem i Kurdiska demokratiska samhällscentret NCDK, delar Karamus uppfattning. – Har kurder varit inblandade i terrorverksamhet eller stört det svenska samhället? Tvärtom – kurder har bidragit till det svenska samhällets utveckling.