Ledare: Valfläsket får inte sabotera för Riksbanken

0
49

En enhetlig linje saknas på Sveriges största ledarsidor på fredagen. Men både Dagens Nyheter och Dagens Industri fokuserar på inflationen efter att Riksbanken höjde styrräntan till 0,75 på torsdagen. Höjningen var väntad och ofrånkomlig, men framtida höjningar måste ske varsamt för att inte framkalla en djup lågkonjunktur, skriver DI:s Henrik Westman. Han uppmanar landets politiker att ”motstå lockelsen att bjuda väljarna på finanspolitiskt valfläsk” i den pågående valrörelsen. Det sista Riksbanken behöver är nämligen stimulanser som underminerar det viktiga arbetet med att bromsa inflationen, tycker Westman. DN:s ledarsida tycker att läget är ett helt annat än under 1970-talet. Nu finns mycket tydligare ramverk och institutioner. ”Sverige står inför en tuff tid. Men våra institutioner har goda förutsättningar att rida ut en eventuell kris.” Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.