Migrationsverket ska utvisa fler och bygga center för återvandring

0
37

Publicerad 30 juni 2022 kl 16.10

Inrikes. Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att öka antalet utvisningar och avvisningar med 50 procent samt att planera för ett “återvändandecenter” för illegala invandrare som fått avslag på sin asylansökan.

Gilla artikeln på Facebook

Migrationsverket, Polismyndigheten och Kriminalvården har fått i uppdrag att effektivisera återsändandet av illegala invandrare som fått avslag på sin asylansökan.

Migrationsverket och Polismyndigheten har fått order från regeringen om att öka antalet verkställda utvisningar med minst 50 procent under 2023 jämfört med år 2021, skriver regeringen på sin hemsida.

“Migrationsverket och Polismyndigheten ska hålla Justitiedepartementet informerat om hur arbetet med uppdraget att öka antalet verkställigheter och uppdraget att ta fram mätbara mål fortskrider”, skriver regeringen.

En del av arbetet är att hålla invandrare som fått avslag i förvar i ett så kallat återvändandecenter. Tanken är att de som fått avslag ska skiljas från de som fått asyl, som istället ska börja ta emot bidrag och inleda sin så kallade integration i samhället.

– Migrationsverket ska beräkna hur många platser som skulle behövas i dessa center under ett första skede från 2023 till 2025, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman på en presskonferens.

De som vill överklaga avslaget på sin asylansökan kommer få bo på återvändandecentret tills frågan prövats av domstol.