USA utökar militär närvaro i Europa ytterligare

0
42

USA kommer att stärka sin militära närvaro i Europa, säger president Joe Biden enligt AFP. Han tillägger att försvarsalliansen är mer nödvändig nu ”än den någonsin har varit”. Nato kommer ”stärkas i alla riktningar och på alla områden – på land, i luften och till sjöss”, säger Biden vid Natotoppmötet i Madrid. Flottan med amerikanska jagare i spanska Rota kommer att utökas från fyra till sex. Den 5:e armékåren får ett nytt permanent högkvarter i Polen, och ytterligare 5 000 soldater skickas till Rumänien. Därtill kommer ytterligare två skvadroner med F-35-stridsflygplan placeras i Storbritannien. En amerikansk skvadron omfattar vanligtvis ett tjugotal plan. Vissa utökningar av den militära kapaciteten görs också i de baltiska länderna, Tyskland och Italien.