Macchiariniskandalen i elva punkter – detta har hänt

0
42

Paolo Macchiarini-fallet har varit långdraget och vindlande med oprövade metoder, en kärlekshistoria och forskningsfusk. Vad hände egentligen i fallet med den charmige stjärnkirurgen som lovade att revolutionera metoder inom medicin och vetenskap? Omni går igenom de 11 viktigaste punkterna i fallet. På hösten 2010 anställs den italienska kirurgen Paolo Macchiarini av Karolinska institutet som gästprofessor och överläkare. Med sin forskargrupp utvecklar han syntetiska luftstrupar i nanomaterial som omsluts av stamceller. Enligt Macchiarini ska stamcellerna hjälpa kroppen att acceptera plaststruparna som ett mänskligt organ. Macchiarini genomför tre luftstrupsoperationer på KI. Enligt sjukhuset utförs alla operationerna för att det inte finns några andra alternativ för att rädda patienternas liv. En 36-årig man genomgår den första operationen i juni 2011. Macchiarini och hans forskargrupp publicerar en artikel i The Lancet i november samma år där man beskriver att operationen har gått bra. Mannen dör två och ett halvt år efter sin operation. En 30-årig amerikansk man opereras i november 2011 men dör månader efter ingreppet. En 27-årig turkisk kvinna blir allvarligt skadad efter sin operation sommaren 2012. Hon vårdas på sjukhus i USA tills hon dör 2017. Macchiarini och forskargruppen menar att patienternas död inte kan kopplas till operationerna. Karolinska institutet stoppar Macchiarinis operationer 2013 men han fortsätter att arbeta inom ramen för en klinisk studie i Ryssland som hans institution på KI godkänt. 2013 uppger han att han skiljt sig från sin fru Emanuela Pecchia och på julafton samma år friar han till NBC-journalisten Benita Alexander. De träffades när Alexander gjorde ett reportage om kirurgens forskning. Macchiarini ska ha lovat Alexander att de skulle vigas av påve Franciskus i Rom, stora artister skulle uppträda och att Bill Clinton och Vladimir Putin stod på gästlistan. Den första anmälan som inkommer mot Macchiarini kommer från en belgisk forskare. Samma år anmäls han även för forskningsfusk av flera läkare vid Karolinska institutet. KI:s rektor Anders Hamsten friar Macchiarini från misstanke om forskningsfusk, med stöd av universitetets etiska råd. Den externe utredaren, professor Bengt Gerdin, hävdar att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet. KI:s bedömning stod fast. Macchiarini får en tidsbegränsad anställning som forskare vid KI till och med den 30 november 2016. Under våren 2015 inser journalisten Benita Alexander att bröllopet mellan henne och Macchiarini inte kommer att bli av eftersom påven ska vara på resa vid bröllopsdatumet. I januari publicerar Vanity Fair ett reportage om Benita Alexanders historia och i det framkommer att Macchiarini ljugit om sitt CV. SVT publicerar dokumentärserien ”Experimentet” om Macchiarinis operationer, där han får svara på hur han ser på operationerna och serien leder till att KI:s agerande ifrågasätts. Inga etiska tillstånd har sökts för den nya metoden som användes vid operationerna. Den skulle inte heller ha godkänts i en etisk prövning. – Det är grova fel, säger Lena Berke, expertgruppens ordförande i Centrala etikprövningsnämnden, till SVT, hösten 2016. KI avskedar Macchiarini. Flera i KI:s ledning avgår. Bland annat rektorn Anders Hamsten och styrelseordföranden Lars Leijonborg, Liberalernas tidigare partiledare. Förundersökningen om misstanke mot Macchiarini läggs ner hösten 2017. Enligt åklagaren gick det inte att bevisa att patienterna skulle ha mått bättre av en annan behandlingsmetod. Det slås ändå fast att Macchiarini har handlat oaktsamt. Universitetskanslerämbetet riktar hård kritik mot hur KI hanterat Macchiariniskandalen. En utredning på Island menar att mänskliga rättigheter kränktes vid Macchiarinis första operation på KI. Åklagarmyndigheten inleder en granskning av den nedlagda förundersökningen efter att anhöriga till två av de tre döda patienterna begärt en överprövning. Nye KI-rektorn Ole Petter Ottersen fäller Macchiarini och tre medförfattare för oredlighet för en artikel i Respiration 2015. KI fäller sedan Macchiarini och ytterligare sex medförfattare för oredlighet för sex vetenskapliga artiklar, bland annat den första artikeln publicerad i The Lancet. The Lancet drar tillbaka två av de publicerade artiklarna, den första från 2011 och en publicerad 2012. Överåklagare Mikael Björk beslutar att återuppta delar av förundersökningen gällande två av de tre patienterna som genomgick operationerna. Överåklagare Mikael Björk väcker åtal mot Macchiarini. Han misstänks för grov misshandel i tre fall i samband med operationerna på KI. Macchiarini döms till fängelse i Italien för brott begångna flera år innan han kom till KI. Brotten gäller bland annat att ha förfalskat dokument och kölistor. Rättegången startade den 27 april i Solna tingsrätt. Under rättegången argumenterade Paolo Macchiarini för att operationerna syftade till att rädda liv. Åklagarna hävdade dock att Macchiarinis operationer går att klassa som experiment på människor och krävde i slutpläderingarna fem års fängelse för kirurgen. Torsdagen den 16 juni fälldes Macchiarini till slut i domstolen och fick villkorlig dom. Enligt Solna tingsrätt begick han ett brott när han genomförde den tredje strupoperationen, trots att de två första gått fel. Däremot frias han för de två första fallen där domstolen anser att han inte haft uppsåt att skada. Han frias från misstankarna om grov misshandel och fälls i stället för grovt vållande till kroppsskada. Vill du läsa mer?