Folkrättsexpert oroas av kryphål vid utlämning

0
46

Frågan om utlämningar till Turkiet inom ramen för det nya Natoavtalet inrymmer en oroande aspekt, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, till TT. – Det jag oroar mig för är det här med diplomatiska garantier, säger han. En utlämning sker i två steg: beslut och verkställan. En verkställan kan stoppas om det till exempel finns oro för tortyr i mottagarlandet. Så kallade diplomatiska garantier är ett sätt att kringgå det, säger Klamberg. Det innebär att mottagarlandet på diplomatisk väg garanterar att den utlämnade inte torteras och behandlas väl och rättssäkert. Detta förfarande har tidigare använts 2001, då två egyptiska medborgare utlämnades från Sverige. I det fallet respekterades inte garantierna.