”Livsmedelsförsörjning och jordbruk måste rustas”

0
45

Svenskt jordbruk och livsmedelsförsörjning måste rustas, precis som försvaret, skriver företrädare för svenska lantbrukare på DN Debatt. De pekar på att mjölkproduktionen sedan 1995 minskat med 14 procent, och gris- och nötköttsproduktionen med 18 respektive 5 procent. Därtill har självförsörjningsgraden av livsmedel under samma period minskat från 70 till 50 procent. ”Det betyder att varannan tugga som vi sätter i oss här i Sverige har producerats i något annat land.” Debattörerna efterlyser också fler fältförsök – tester av nya grödor, gödslingsnivåer, jordbearbetning och fältskyddsstrategier – som drabbats av kraftiga nedskärningar sedan EU-inträdet. Palle Borgström, ordförande, Lantbrukarnas riksförbund Christian Nyrén, vd, Stiftelsen Lantbruksforskning Bo Selerud, förbundsdirektör, Hushållningssällskapens förbund