Samnytt nekas bidrag

0
56

Publicerad 27 juni 2022 kl 16.47

Media. Mediestödsnämnden nekade under sitt senaste möte Samnytt bidrag för lokal journalistik. Enligt nyhetssajten införde nämnden “plötsligt nya rutiner – på sittande möte – och endast för Samnytt”.

Gilla artikeln på Facebook

Samnytt beviljades förra året sammanlagt 245.000 kronor för att bevaka Stockholms kranskommuner och förorter.

Den invandringskritiska nyhetssajten har också beviljats andra statliga bidrag, som redaktionsstöd och så kallat innovations- och utvecklingsstöd till nyhetsmedier.

Mediestödsnämnden valde dock i år att neka Samnytt bidrag för lokal journalistik.

“Normalt sett går mediastödsnämnden på tjänstemännens rekommendationer. I detta fall, med vår ansökan om lokal journalistik, hade de rekommenderat att Samnytt skulle få bidrag för lokal journalistik. Men när Samnytts ärende kom upp i mediastödsnämnden infördes helt plötsligt nya rutiner – på sittande möte – och endast för Samnytt”, skriver sajten.

En av politikerna i nämnden, Erik Larsson (SD), var skiljaktig och ansåg att Samnytt borde beviljas fortsatt bidrag.

“I det ursprungliga förslaget till beslut skulle Samnytt få stöd för lokal journalistik under fem olika punkter. Under sittande möte infördes dock nya principer för stöd av en ledamot i nämnden”, skriver SD-politikern i sin skiljaktiga mening.

Dessa nya principer var enligt Larsson mängdkrav på antalet artiklar samt att särskilda flikar för varje ort ska finnas på hemsidan.

“Dessutom hade en mycket grund och felaktig utredning gjorts av ledamoten där antalet nyheter mätts genom Googlingar. Tyvärr fick detta stöd i nämnden av övriga ledamöter. Om dessa principer ska gälla helt utan stöd i reglerna måste man också granska de hundratalet andra tidningar som får stöd på samma sätt vilket inte görs i alla fall inte på förhand”, skriver Erik Larsson.

SD-politikern varnar också för en politisering av nämnden.

“Att frångå beslutad praxis kommer i förlängningen leda till en politisering av nämnden och att de politiskt tillsatta i nämnden kommer börja avslå varandras tidningar. Därför är jag avvikande under dessa punkter och anser att Samnytt ska beviljas stöd i enlighet med det ursprungliga förslaget för lokal journalistik för 2022 om 80 000 kronor på vardera punkter”, skriver Erik Larsson i sin skiljaktiga mening.