Var tionde barnfamilj klarar inte 3 procents höjning

0
48

13 procent av svenska barnfamiljer skulle inte klara en räntehöjning på 3 procentenheter, utan få det mycket svårt eller behöva flytta, visar en ny undersökning från Infostat. En ungefär lika stor grupp uppger i stället att de inte skulle påverkas nämnvärt av en sådan höjning. För de allra flesta, 42 procent, skulle höjningen innebära att ekonomin påverkas men att de ändå skulle kunna bo kvar. Sett till alla hushåll är andelen som får mycket svårt att betala, eller tvingas flytta, högst i Stockholm. Där uppger 9 procent av hushållen att höjningen skulle slå så hårt. I Malmö, Göteborg och utanför storstadsregionerna är siffran lägre, mellan 2 och 6 procent. Skulle få mycket svårt att betala eller behöva flytta: 13 %

Jag skulle kunna bo kvar, men min ekonomi skulle påverkas: 42 %

Jag skulle inte påverkas märkbart: 14 %

Har inget bolån: 29 %

Vet ej/ ej svar: 2 %
Källa: Infostat Undersökningen har gjorts av Infostat. Intervjuerna har genomförts i en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Urvalet har kvoterats med avseende på kön, ålder och geografi. Resultatet har därefter vägts på kön, ålder, utbildning och politiskt parti för att korrigera för eventuella kvarvarande skevheter i urvalet.

Cirka 1 493 svar har hämtats in under perioden 15 juni till 21 juni. Nyheten du läste här kommer från Omni Ekonomi, som är Omnis systerapp för affärsläsare. Omni Ekonomi ger dig Sveriges bästa och mest heltäckande bevakning av börs-, bolags- och marknadsnyheter. Dessutom får du dagliga expertkommentarer och långläsning från bland annat Wall Street Journal, Financial Times och The Economist. Du kan också välja att bevaka de bolag och/eller ämnen som intresserar dig allra mest. Nu kan du som Omni-läsare testa Omni Ekonomi gratis i två månader (värde 318 kronor). Erbjudandet är helt utan förpliktelser, det blir ingen automatisk förlängning och du behöver inte ange något kreditkortsnummer. Erbjudandet gäller endast dig som inte har nyttjat prova-på-erbjudande från Omni Ekonomi tidigare.