Coronavaccin gav tiofalt fler rapporter om biverkningar

0
34

Publicerad 23 juni 2022 kl 17.03

Inrikes. Under 2021 inkom 99.211 rapporter till Läkemedelsverket. Det är mer än en tiofaldig ökning av det normala antalet rapporter som brukar inkomma.

Gilla artikeln på Facebook

Den absoluta majoriteten handlade om misstänkta biverkningar av vacciner mot covid‍-‍19. Endast 8.479 rapporter berörde andra läkemedel.

Utöver vaccinerna mot covid‍-‍19 var de mest förekommande läkemedlen i rapporteringen från hälso- och sjukvården apixaban, hormonspiral med gestagen och rivaroxaban. Från konsumenter rapporterades främst misstänkta biverkningar av hormonspiral med gestagen, vaccin mot influensa och levotyroxin.

Under året inkom 11.951 rapporter som klassificerats som allvarliga och av dem hade 458 rapporter minst en misstänkt biverkning angiven som dödsorsak.

Alla rapporter som kommer in till Läkemedelsverket registreras, granskas och handläggs. De sparas sedan i det nationella biverkningsregistret och skickas också till den europeiska säkerhetsdatabasen där de blir en del i den ständigt pågående säkerhetsövervakningen av läkemedel nationellt och inom EU.

Två exempel på säkerhetssignaler som har utretts under 2021 är trombotiskt trombocytopent syndrom (TTS) efter vaccination med Astra Zenecas coronavaccin samt ökad risk för myokardit och perikardit efter vaccination med Pfizers och Modernas coronavaccin.