33.700 aborter förra året

0
41

Publicerad 21 juni 2022 kl 11.41

Inrikes. Under 2021 rapporterades cirka 33.700 aborter till Socialstyrelsen, vilket var ungefär 900 färre än föregående år. Det visar myndighetens nya statistik.

Gilla artikeln på Facebook

Antalet aborter har sjunkit under en rad år, främst bland yngre kvinnor i åldersgruppen 15–19 år.

En av förklaringarna är enligt Socialstyrelsen att förskrivningen av långtidsverkande preventivmedel, bland annat hormonspiral och p-stav, har ökat.

En annan orsak till att aborterna minskat i antal kan vara pandemin och de inskränkningar i sociala kontakter som följde med restriktionerna, enligt Socialstyrelsen.

En allt större andel av aborterna görs tidigt i graviditeten, sex av tio aborter under fjolåret genomfördes före vecka sju. Kirurgisk metod används allt mer sällan efter att “medicinsk abortmetod” infördes i början av 1990-talet. Av samtliga aborter 2021 utfördes 96 procent med medicinsk metod, vilket innebär att fostret dödas genom läkemedelsbehandling i två steg. Den första dosen ges alltid på sjukhus eller en klinik. Vid tidig abort, upp till vecka tio, kan kvinnan välja om hon ska ta den andra dosen hemma eller på sjukhus eller klinik. Under 2021 var ungefär 75 procent av alla aborter “hemaborter”, vilket blivit allt vanligare sedan den metoden infördes 2004.

Enligt abortlagen har kvinnan själv rätt att besluta om abort till och med den 18:e graviditetsveckan. Därefter krävs ett särskilt tillstånd från Socialstyrelsens rättsliga råd. Under 2021 beviljades 516 kvinnor abort efter vecka 18 medan 37 fick avslag. Främsta skälet till att kvinnan beviljades var fosterskada/kromosomavvikelse och i övrigt förelåg “sociala skäl” och kroppslig eller psykisk sjukdom.