SVT/Novus: Förtroendelyft för alla partiledare i högeroppositionen

0
121

Samtliga partiledare i högeroppositionen får högre förtroendesiffror efter påskupploppen – KD-ledaren Ebba Busch står för största rycket, visar en ny mätning från SVT/Novus. KD-ledaren Ebba Busch har ganska eller mycket stort förtroende hos 31 procent av de svarande, en statistiskt säkerställd ökning jämfört med förra mätningen då hon hade 24 procent. SVT:s politiske kommentator Mats Knutson konstaterar i en analys att högeroppositionens (M, SD, KD och L) samtliga fyra partiledare visar statistiskt säkra förtroendeuppgångar och gör bedömningen att det beror på integrationsdebatten efter påskhelgens upplopp. Även rapporteringen om att SR Ekots arabisktalande sändningar översatt KD-ledaren fel kan ha spelat in, skriver han. Listan toppas av Magdalena Andersson (S). 57 procent uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för statsministern. Undersökningen har genomförts mellan 13 och 18 maj 2022 via webbintervjuer i Novus riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. De tillfrågade var i åldern 18-79 år och deltagarfrekvensen 58 procent. 1 012 personer deltog. Frågan som ställdes var ”Vilket förtroende har du för följande partiledare?” Källa: SVT/Novus