M: Ta ifrån polisen ansvaret för pass

0
68

Publicerad 21 maj 2022 kl 17.36

Inrikes. Moderaterna vill lösa passkaoset med att ta bort befogenheten att utfärda pass från den krisande Polismyndigheten, som visat sig sakna nödvändig kompetens trots att man utfärdat pass sedan 1929.

Gilla artikeln på Facebook

Istället för av polisen ska pass utfärdas av Skatteverket, anser Moderaterna. Skatteverket är en myndighet som anses fungera perfekt i Sverige och så gott som alla andra länder.

”I en liberal demokrati, med en av världens högsta skatter, är möjligheten att förnya sitt pass i rimlig tid någon form av minimikrav som skattebetalare ska kunna ställa på myndigheters servicenivå”, skriver partiledare Ulf Kristersson och Bengt Svenson (M) i en artikel i Expressen.

Enligt internationella regler har dock även bidragstagare rätt att förnya sina pass på ett praktiskt möjligt sätt, eftersom det är en mänsklig rättighet att få lämna sitt land enligt både Europakonventionen och FN:s deklaration av mänskliga rättigheter. Sverige riskerar därmed teoretiskt sett ett skadeståndsansvar gentemot svenska medborgare som nekas att lämna landet.