Sjukdomen apkoppor har kommit till Sverige

0
53

Publicerad 19 maj 2022 kl 12.34

Inrikes. Sjukdomen apkoppor har nu bekräftats förekomma i region Stockholm. Under våren har ett tiotal fall av den i normala fall mycket ovanliga sjukdomen rapporterats in från Europa. Smittan tycks ha börjat spridas via sexuella kontakter mellan homosexuella män.

Gilla artikeln på Facebook

– Personen i Sverige som har bekräftats vara infekterad med viruset är inte allvarligt sjuk, men har fått vård. Vi vet ännu inte var personen har blivit smittad. Utredning pågår just nu, säger infektionsläkare och utredare Klara Sondén på Folkhälsomyndigheten om det nyupptäckta bekräftade svenska fallet.

Apkoppor, monkeypox, beskrivs som en mycket ovanlig sjukdom som orsakas av infektion med apkoppsvirus. Den vanligaste smittvägen är från djur till människa, men apkoppor kan i ovanliga fall överföras vid nära kontakt mellan människor.

Sjukdomen förekommer i västra och centrala Afrika. Från övriga länder i världen har tidigare få fall rapporterats, oftast efter resor till dessa områden.

Men under våren har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i Europa. Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC verkar överföring av virus ha skett via homosexuella kontakter mellan män, när det gäller fall i Storbritannien.

Det svenska fallet har rapporterats till Världshälsoorganisationen WHO och ECDC. De vanligaste sjukdomssymtomen vid apkoppor är feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor. Hos de europeiska fallen har hudproblemen ofta rapporterats vara lokaliserade till könsorgan, ljumskar och huden runt analöppningen.

– Det här är en mycket ovanlig sjukdom. Folkhälsomyndigheten utreder nu tillsammans med de regionala smittskyddsenheterna om det finns fler fall i Sverige, säger Klara Sondén.

För att kunna få tillgång till smittskyddslagens verktyg och smittskyddsåtgärder som till exempel smittspårning och förhållningsregler, kommer Folkhälsomyndigheten nu att hemställa till regeringen om att apkoppor ska klassificeras som en allmänfarlig sjukdom. Syftet med åtgärderna är att innesluta sjukdomen och förhindra ytterligare spridning.