Sanjiv Bajaj: 'Net als de GST-raad een platform nodig om problemen met de centrale staat op het gebied van land, energie en arbeid op te lossen'

0
45

CII-president Sanjiv Bajaj (Bestandsfoto)

Nieuwgekozen CII-president Sanjiv Bajaj zegt dat India als land klaar is voor groei en investeringen, en tekenen van hernieuwde activiteit zijn overal zichtbaar meerdere sectoren, zoals grondstoffen, bouw, transport, onroerend goed. In een interactie met Pranav Mukul en Anil Sasi, markeert Bajaj – de voorzitter en algemeen directeur van Bajaj Finserv Ltd, de holdinggroep voor alle financiële dienstverleners van de Bajaj-groep – inflatie als een punt van zorg en roept op tot slimme regulering door de RBI zodat de innovatie in de financiële sector niet wordt belemmerd. Bewerkte fragmenten:

We laten een fase achter die als gunstig werd beschouwd vanwege meerdere factoren, waaronder de liquiditeitsdruk door wereldwijde centrale banken, lage inflatie enz., om nu een uitdagender ondernemingsklimaat in te gaan. Hoe kijkt de industrie tegen de transitie aan?

Je moet ernaar kijken om te begrijpen wat de ziekte was en wat de remedie was. De ziekte was de pandemie en de daarmee samenhangende schokken. De wereld en de natie gaan meerdere keren op slot – de verstoring van de toeleveringsketens, het verlies van werkgelegenheid, vooral aan de laagste informele kant. De ziekte was een complete chaos in de economische activiteit. De remedie was om mkmo's extra liquiditeit en vangnet te bieden, niet omdat ze niet concurrerend zijn, maar omdat ze hun winkels niet kunnen openen. De remedie ging over het verlagen van de rente omdat er geen vraag was. Mensen die geld hadden, spaarden het ook voor ziekenhuisopname etc. De afgelopen twee jaar zijn we als land op de hoogte van vaccinatie. De situatie is nu dat die vroege problemen geleidelijk verdwijnen. Als land zijn we klaar voor aanzienlijke groei en investeringen, en we beginnen dat te zien in sommige sectoren aan de particuliere kant, grondstoffen, bouw, transport en onroerend goed. Maar toen kwam de oorlog, en dat was een andere ziekte. Dus de remedie werd nog een tijdje naar buiten geduwd. We beginnen nu enige mate van normalisatie te zien. Deels omdat de pandemie onder controle is, deels omdat er een nieuwe ziekte is ontstaan: inflatie. Er zijn twee kanten aan inflatie: er is een vraagkant en een aanbodkant. Aan de aanbodzijde is er minder waar monetair beleid iets aan kan doen. Maar aan de vraagzijde kan het wel. Dus met de omkering van de rentetarieven, zal het hopelijk de inflatie doen dalen. De twee belangrijkste kostenfactoren zijn de brandstofprijzen en de voedselprijzen. Brandstofprijzen, in de afgelopen jaren, toen de prijzen laag waren, heeft de overheid de belastingen verhoogd. Onze suggestie aan hen is nu dat, omdat de prijzen nu hoog zijn, als het Centrum en de staten kunnen samenwerken om de belastingen te verlagen, dit de portemonnee van de gewone man zal helpen. De remedie is nu de langzame ontwenning, aangezien de ziekte ook aan het afnemen is. Natuurlijk is de oorlog nog steeds een onbekende, maar hopelijk zal het een soort evenwicht bereiken als het niet volledig wordt opgelost.

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

< sterk>Wordt de capaciteitsuitbreiding in de toekomst beïnvloed door hogere kosten? En wat zou de strategie van de sector moeten zijn om met hogere rentetarieven om te gaan zonder de groeidynamiek te verstoren?

Best of Express Premium

Premium

Inflatie stijgt, FMCG-bedrijven verhogen tarieven, verlagen pakketvolume en -gewicht

Premium

Uitgelegd: Lucknow's Laxman-verbinding en een grote moskee ingebouwd…Premium

‘Pigeon sluit ogen als kat nadert’: 1991 Lok Sabha, wanneer Um. ..Premium

Hoe de iconische toneelstukken van Girish Karnad het Indiase theater opnieuw hebben gedefinieerdMeer Premium Stories >>

Het rentescenario is eigenlijk nog erg gunstig. Het is nog steeds erg laag, ook al zitten we in een stijgende trend. Wat het bedrijfsleven betreft, zou u in de afgelopen 2-3 jaar, toen we ons in een scenario van hoge liquiditeit en lage rentetarieven bevonden – in een normale cyclus zonder externe onzekerheden – de nieuwe investeringscyclus hebben zien opkomen, want dat is wanneer geld gemakkelijk beschikbaar is en capaciteiten binnenkomen. In dit geval zag u echter, omdat de vraag een vraagteken was, de schuldafbouw in alle sectoren. Zo begin je nu een investeringscyclus te zien. Er vindt 70-72 procent capaciteitsbenutting plaats; in de komende kwartalen zul je zien dat meer sectoren beginnen te investeren, zolang de externe omgeving redelijk is. Volatiliteit zorgt voor verlies aan vertrouwen. Sommige van de geplande renteverhogingen zie ik de enorme vraag niet in de weg staan. In de afgelopen kwartalen zien we ook dat een aantal bedrijven die een groot deel van de stijgende inputkosten hebben gedragen, die kosten nu beginnen door te berekenen. Daarom zien we ook prijsstijgingen van eindproducten. Sommige van die renteverhogingen zullen ook helpen om die margedruk te verlichten.

We zijn ook getuige geweest van een tweedeling in hoe de georganiseerde sector en de informele sector de schok van de pandemie hebben doorstaan. Ook was het India-verhaal over het algemeen een consumptieverhaal, terwijl veel van de maatregelen die werden genomen om de pandemie aan te pakken, maatregelen aan de aanbodzijde waren. Zie je deze twee factoren spelen?

In stedelijk India zou het, naarmate de nieuwe investeringscyclus van start gaat, heel duidelijk moeten helpen banen en salarissen te creëren. De tweedeling was er in de formele en informele bedrijven. In de formele bedrijven, als je kijkt naar loontrekkende werknemers, verloor bijna niemand zijn baan. Misschien hebben ze de afgelopen twee jaar geen grote salarisverhogingen gekregen – dat is ook begonnen te gebeuren toen de vraag de afgelopen kwartalen begon terug te komen. Bovendien zijn we de afgelopen 20 jaar een zeer belangrijke consumptie-economie geworden. We moeten niet vergeten dat we ook een economie zijn met een recordexport vorig jaar, en daarom moet de focus daarop blijven bouwen. Zodat we in de loop der jaren een economie worden met meerdere pijlers die niet beperkt zijn tot één vraagbron. Voor de informele sector zal een werknemersgebonden stimuleringsregeling helpen bij het creëren van miljoenen banen. Toerisme kan bijvoorbeeld de komende 5-7 jaar 40-50 miljoen banen opleveren. Je formaliseert ook banen. Ik denk dat dit voor stedelijk India de focus zou moeten zijn. Wat het platteland van India betreft, de hogere MSP's met een goede landbouw, het boereninkomen zal goed zijn. De uitdaging zit in het niet-agrarische segment en hun inkomen en zij zullen nog geruime tijd overheidssteun nodig blijven hebben. Een deel van de mensen verliet het stedelijke India in de afgelopen jaren en ging terug naar huis, maar naarmate het stedelijke India weer aantrekt, zullen mensen terug gaan migreren.

Naarmate we evolueren naar een regime met hogere rentetarieven , zie je het probleem van NPA's die weer terugkomen?

Vanwege de sluitingen en de pandemie konden de meeste mensen niet werken en EMI's betalen, daarom kwam het moratorium en in het lage renteregime begonnen kredietverstrekkers te voorzien in oninbare schulden. Zoals u kunt zien, zijn kredietverstrekkers van goede kwaliteit die daarvoor zorgden nu begonnen met schrijven. Nu de zaken genormaliseerd worden, verdwijnt de oorzaak van het uitstellen van EMI-betalingen. Er is geen reden om aan te nemen dat bedrijven, die de afgelopen jaren voldoende hebben voorzien in mogelijke verliezen, geen betere cijfers zullen laten zien. We zien dat al voor veel kredietverstrekkers van goede kwaliteit in het vierde kwartaal. Het is een kwestie van oorzaak en gevolg – als de oorzaak wordt opgelost, zal het effect vanzelf verdwijnen.

Hoe slecht is deze machtssituatie die zich voor de industrie ontvouwt? Is er ook bezorgdheid dat er een toename is van hernieuwbare energiebronnen, voor zover het NPA's betreft, waarbij een aantal staten afziet van overeenkomsten voor de aankoop van elektriciteit die zijn ondertekend met groene ontwikkelaars?

De huidige uitdaging op het gebied van stroom heeft meer te maken met de plotselinge hittegolf. De hele toeleveringsketen voor grondstoffen zoals steenkool wordt een langdurige complexe toeleveringsketen en je kunt plotseling van capaciteit veranderen. Ten tweede, als we de moessons ingaan, wordt opslag een probleem. Automatisch wordt het balanceren van voorraden een uitdaging voor planten. Iedereen was dus duidelijk verrast door de intensiteit van de hittegolf. Ik zou dit zien als een acuut fenomeen en niet iets dat per se had kunnen worden verwacht. Maar aangezien dit is gebeurd en klimaatverandering een realiteit is, moeten we nadenken over hoe we die extra voorraad en opslag moeten plannen. Ten tweede de kwestie van de transitie naar schonere energie: de richting is heel duidelijk, maar de transitie moet heel robuust zijn. We zien nu in Europa dat, vanwege een te grote afhankelijkheid van Rusland voor energie, het hen nu enorm pijn doet. Velen van hen hebben hun conventionele elektriciteitscentrales stilgelegd. Deze planning moet zeer doordacht gebeuren. Het moet een inspanning zijn tussen het Centrum en de staten en we hopen dat ze hieraan kunnen samenwerken en in het volgende decennium of meer een sterk transitieplan kunnen opzetten. Dit is een van de suggesties die we aan de regering willen doen — de GST Council heeft aangetoond dat ongeacht uw politieke overwegingen, mensen kunnen samenwerken en een gemeenschappelijke basis kunnen vinden die zinvol is voor het land.

Het betekent niet dat iedereen altijd alles kan krijgen, maar uiteindelijk komt het vanzelf in evenwicht. Waarom niet een soortgelijke raad hebben voor drie cruciale zaken die de industrie nodig heeft: land, energie en arbeid. Als we deze drie dingen kunnen regelen tussen het Centrum en de staten met duidelijk beleid en duidelijke richtlijnen, zal het zakendoen enorm veel gemakkelijker worden.

Het vereist duidelijk wat overleg tussen het Centrum en de staten en we zien steeds vaker wrijvingspunten tussen de twee. Hoeveel van een probleem is het op fundamentele gebieden waar sprake is van overlappende jurisdictie?

Elke keer dat er een nieuwe paus wordt gekozen, komen ze een kamer binnen en zeggen ze, tenzij we witte rook uit de schoorsteen zien komen, je niet naar buiten kunt gaan. Dat heeft voor GST heel goed gewerkt, en dat kan hier ook. Politieke overwegingen zijn er, maar als je eenmaal ervaren politici bij elkaar hebt gezet, en als er een duidelijke bedoeling is, is er geen reden … ze hebben er allemaal baat bij.

Is er een zorg voor de financiële dienstverlening met betrekking tot een onevenwicht tussen regelgeving voor de banksector en die voor fintechs?

Als je naar fintechs kijkt, zijn er twee categorieën: die met consumenten en die met bedrijven. Degenen die interactie hebben met de consument, de meeste van hen distribueren uiteindelijk alleen financiële producten. Ze verkopen die producten aan banken en verzekeringsmaatschappijen die ze kunnen houden. Sommigen bouwen de mogelijkheid op om de leningen zelf aan te houden – ze hebben een NBFC-licentie nodig, zodat ze automatisch aan regelgeving onderworpen zijn. Wat we nodig hebben is om innovatie aan te moedigen, maar om ervoor te zorgen dat er een zekere mate van voorzichtigheid is om toezicht te houden dat gebeurt, zodat de eindklant wordt beschermd. Dus enige hoeveelheid slimme regelgeving is vereist door de centrale bank. Maar het moet weloverwogen gebeuren, zodat de innovatie niet wordt belemmerd. De wereld verandert dramatisch en veel van deze slimme startups laten ons manieren zien om dingen te doen waarvan we nooit wisten dat ze eerder konden worden gedaan. Doordachte monitoring door de centrale bank zorgt er niet alleen voor dat klanten worden beschermd, maar maakt het ook mogelijk om robuustere bedrijven en startups te creëren.

Sommige nieuwe gebieden zien momentum, cryptocurrencies of EV's bijvoorbeeld, hoeveel van een beperking is dat er een gebrek aan beleidsduidelijkheid is over hoe verder te gaan?

Het is heel reëel dat regelgeving innovatie volgt. Waar het om gaat is dat of de toezichthouder of de overheid niet als eerste reactie iets nieuws moet verbieden. Het moet gaan om het monitoren, begrijpen en creëren van leeromgevingen zoals de RBI of IRDAI die hebben, waarin deze innovaties gemonitord kunnen worden. De meeste innovaties zullen zowel positieve als negatieve kanten hebben. Als je naar crypto's kijkt, is er zwartgeldbeweging, terrorismefinanciering, enz., Die duidelijk ongewenst zijn. Ze kunnen uiteindelijk ook een zekere mate van volatiliteit creëren in het formele monetaire systeem. Het is erg belangrijk om na te denken over hoe ze moeten worden gecontroleerd. Onze suggestie als CII zou zijn om geen volledig verbod uit te voeren. Houd dit in de gaten, stel de juiste mechanismen in om ze uit te proberen in een sandbox-omgeving.