Flera fall av ovanliga viruset apkoppor i Europa – därför blir det inte som covid-19

0
65

Feber, svullna lymfkörtlar och blåsor. Europa har haft ovanligt många fall av den sällsynta sjukdomen apkoppor under våren – och nu utreder expertisen om den sprids på ett nytt sätt. Vad vet vi om viruset och de senaste fallen? Apkoppor påminner om smittkoppor, men är mildare. Feber, huvudvärk, svullna lymfkörtlar, hudutslag och blåsor är vanliga symptom. Viruset har lett till allvarligare fall men de allra flesta återhämtar sig inom några veckor. Under våren har ovanligt många fall av apkoppor rapporterats i Europa. En person i Sverige har bekräftats smittad av den ovanliga sjukdomen. Efter det vill Folkhälsomyndigheten att apkoppor ska klassificeras som en allmänfarlig sjukdom för att fall ska klassas under smittskyddslagen. Spanien gick ut med ett nationellt larm efter att 23 misstänkta fall har upptäckts i landet och även i Portugal, Storbritannien och i USA har ett antal fall upptäckts. Viruset upptäcktes i Kongo-Kinshasa på 1970-talet och förekommer vanligtvis i västra och centrala Afrika. Fall utanför Afrika har ofta en resekoppling. Den vanligaste smittvägen är från djur till människa men i sällsynta fall kan sjukdomen överföras vid nära kontakt mellan människor, enligt Folkhälsomyndigheten. Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC tycks viruset ha överförts via sexuella kontakter mellan män som har sex med män och sexuella kontakter bedöms utgöra en risk, enligt myndigheten. Det är därmed inte säkert att det är sexuellt överförbart, det kan helt enkelt handla om hur nära man är en person som är smittad. Hudutslag och blåsor har rapporterats vara lokaliserade till könsorgan, ljumskar och huden runt analöppningen i de europeiska fallen. En sak som är annorlunda med de här fallen är att sjukdomen aldrig någonsin har spridits utanför Afrika på det sätt som den gjort nu. En annan sak som skiljer fallen utanför Afrika nu är att så många av dem dykt upp bland män som har sex med män. Tidigare har viruset inte räknats som sexuellt överförbart. Expertisen försöker nu förstå orsaken till utbrotten och hur viruset har smittat. Folkhälsomyndigheter arbetar med att sekvensera virus för att försöka förstå om det har förändrats på något sätt. För tillfället finns det dock ingen anledning att tro att viruset har genomgått någon meningsfull mutation, enligt Agam Rao, som är expert på infektionssjukdomar och koppvirus vid amerikanska folkhälsomyndigheten CDC, skriver Vox. En teori är att flera länder har lyft på restriktionerna från coronapandemin och att allt fler har börjat resa igen. – Min arbetsteori skulle vara att det finns mycket av det i västra och centrala Afrika, resor har återupptagits, och det är därför vi ser fler fall, säger Jimmy Whitworth, professor i internationell folkhälsa vid London School of Hygiene and Tropical Medicine, till Reuters. Nej. Läkarvetenskapen vet långt mer om apkoppsviruset och hur det kan behandlas än vad man visste om covid-19 när det började spridas. Infektionerna leder vanligtvis inte heller till dödsfall i välfärdsländer i Europa. På landsbygden på den afrikanska kontintenten, där tillgången till sjukvård är sämre, har viruset lett till dödsfall i ungefär fyra procent av fallen, skriver Vox. Flera behandlingar av smittkoppor skulle potentiellt kunna användas för att behandla infektioner av apkoppor om det behövs, skriver sajten. Men de flesta fallen är milda. Viruset smittar inte lätt mellan människor och risken för den stora allmänheten är liten, enligt experterna. – Det här kommer inte att bli en landsomfattande epidemi som covid var, men det är ett allvarligt utbrott av en allvarlig sjukdom – och vi ska ta det på allvar, säger Whitworth till Reuters om de bekräftade fallen i Storbritannien. Vill du läsa mer?