Ultimatum till chilenska bönder: Sluta vattna

0
45

Inom två veckor måste jordbrukarna som tar vatten från Aconcaguafloden i Chile visa hur de tänker säkra tillgången på dricksvatten i regionen. Annars kan de fråntas sina vattenkontrakt, skriver den chilenska dagstidningen La Tercera. Det är första gången regeringen tillämpar den nya vattenlagen som stiftades i april, och som innebär att staten kan ställa krav även på ägare av privata vattentäkter att ta hänsyn till befolkningens vattenbehov. Det råder svår vattenbrist i regionen där storstaden Valparaíso ligger, och hittills har myndigheterna och jordbrukarna inte kunnat komma överens om hur stora mängder som ska få användas för vattning. I huvudstaden Santiago ransoneras vattnet enligt en ny plan, enligt The Guardian. Beroende på nivån i floderna kan vattnet stängas av för invånarna i olika stadsdelar var tolfte, sjätte eller fjärde dag.