Handlar Turkiets Natostopp om en flygaffär med USA?

0
82

Sverige har hamnat mitt i ett spel mellan Turkiet och USA. Det började med att Natolandet Turkiet köpte vapen från den andra sidan – Ryssland. USA svarade med att sparka ut Turkiet från ett projekt med nya stridflyget F-35 och införa sanktioner. Nu ser en flygplansaffär med F-16-plan ut att vara ett verktyg bakom Ankaras vägran att släppa in Sverige och Finland i Nato. Amerikanska politiker varnar nu Turkiet för att affären med F-16 är i fara om landet fortsätter säga nej till Sverige och Finland. S-400 är ett samlingsbegrepp för olika luftvärnssystem som är lika varandra. Turkiet köpte in S-400 för ett par år sedan. USA protesterade och ansåg att genom köpet av systemet kunde Ryssland få en inblick i det viktiga projektet med stridsflyget F-35 som utvecklats av USA och flera Natoländer gemensamt, bland dem Turkiet. Turkiet tillverkade också närmare 1 000 olika komponenter till planet. När ryska tekniker skulle hjälpa Turkiet med systemet så skulle de kunna – enligt USA – få en inblick i hur F-35 fungerade och kunna ta med sig kunskapen till Ryssland. Turkiet hävdade att det ryska S-400 inte skulle finnas på samma baser och platser som F-35 men det argumentet lyssnade USA inte på. Olika vapensystem integreras med varandra och därför fanns en risk. USA ansåg också att Nato kunde bli drabbat som helhet eftersom de olika systemen ska passa med varandra, när en del i det systemet inte anpassat efter de andra blir helheten svagare. USA såg till att Turkiet helt enkelt sparkades ur projektet med F-35, trots att det skulle innebära stora störningar. Dels genom att Turkiet skulle köpa 100 plan, dels för att landet också tillverkade komponenter till planen. USA införde också sanktioner mot Turkiet och då i form av förbud att handla med det statliga företag som köper in krigsmateriel och ett antal ledande personer i det företaget vilket skapat stora svårigheter för Turkiet. Turkiet har det näst största försvaret i Nato, bara USA:s är större, och inom försvaret är flygvapnet både stort och viktigt. Turkiet hade planerat för att införa F-35 men så blev det alltså inte på grund av USA:s sanktioner. Turkiets flygvapen har redan 270 stridsflyg av modellen F-16 och en del av dem var föråldrade och behövde ersättas och andra var i behov av modernisering. Turkiet köpte det första planet av modellen redan 1987. Många av dem är dessutom tillverkade på plats i Turkiet. Man fick helt enkelt satsa på det som redan fanns, alltså F-16. Turkiet vände sig till USA och inledde förhandlingar, trots sanktionerna, om att köpa utrustning och nya plan av modellen. I ett första steg handlar det om 80 paket med olika komponenter som robotar, radar och elektronik till de plan som behöver moderniseras. Det skulle kosta 400 miljoner dollar, motsvarande drygt 4 miljarder svenska kronor. I ett senare skede handlar det om att få köpa 40 nya F-16 plan och den affären beräknas kosta 6 miljarder dollar, en bit över 60 miljarder svenska kronor. Joe Biden anser att det första steget, köpet av de 80 moderniseringspaketen, ska genomföras. Biden anser att det är viktigt på grund av kriget i Ukraina och menar att Turkiet gjort goda insatser genom att sända militär utrustning, särkilt drönare som varit mycket effektiva. Turkiet arrangerade också de första fredsförhandlingarna . Kongressen ska behandla frågan innan avtalet slutligen kan godkännas och där finns ett motstånd mot Turkiet efter köpet av S–400 från Ryssland. Flera senatorer har uttryckt tveksamheter kring att godkänna affären. Det pågår också lobbysim kring affären. Antingen att stoppa den – eller få igenom den. Nyligen sände sju organisationer som bland annat företräder intressen för personer i USA med kurdisk, armenisk, grekisk och cypriotisk bakgrund ett brev till kongressen med krav på att stoppa affären. Den grekiske premiärministern Kyriakos Mitsotakis talade i kongressen på tisdagen och argumenterade då också för att affären borde stoppas. Det har länge funnits motsättningar mellan länderna och Grekland hävdar att Turkiet systematiskt kränker grekiskt luftrum.
Turkiska representanter ska senare tala i kongressen för att försöka få igenom köpet. USA är angeläget om att få in de nordiska länderna i förvarsalliansen av rent militära skäl. Dessutom anser bedömare att det skulle innebära en stor framgång för Joe Biden. Genom att motsätta sig det svensk-finska medlemskapet har Turkiet förhandlingsutrymme. Om man backar från motståndet mot Sverige och Finland kan man sannolikt få igenom flygplansaffären, tror många bedömare. Men senatorer och kongressledamöter i USA säger att Turkiets motstånd mot Sverige och Finland istället kan stjälpa affären. Bob Menendez, ordförande i senatens mäktiga utrikesutskott som har stort inflytande på vapenavtal är redan kritisk till Turkiet. På torsdagen kritiserade han också landets nej i en intervju i Washington Post. Menendez noterade att det turkiska beslutet kommer då man försöker köpa F-16-planen och att det kräver både Bidens och kongressens godkännande. – Jag hoppas att administrationen märker det när de överväger F-16, säger han i tidningen och riktade sig sedan en varning till till Biden-administrationen och den turkiske presidenten: – Ni borde säga till Erdogan att han måste agera på ett annat sätt om han vill att något ska övervägas, säger Menendez i Washington Post och syftar på F-16 planen. Kongressmännen Mike McCaul, republikan från Texas och Gregory Meeks, demokrat från New York, sitter båda i kongressens utrikesutskott där Meeks också är ordförande. De tror båda att Turkiets nej kan äventyra flygplansaffären. –Turkiet måste förklara sig, säger Gregory Meeks i tidningen Defense News. Mike McCaul säger i samma tidning: – Det här är problematiskt för Turkiet. Det har föreslagits från många håll. Till exempel skrev den förre CIA-chefen Paul Kolbe i en debattartikel i Wall Street Journal i början av kriget att Turkiet skulle kunna få det amerikanska luftvärnssystemet Patriot som ersättning om Turkiet skickade det ryska S-400-systemet till Ukraina. Kongressledamoten Mike McCaul i kongressens utrikesutskott föreslår fortfarande samma sak. USA har gjort en sådan överenskommelse med Slovakien efter att landet skickat sitt ryska S-300-system till Ukraina. Men Turkiet har sagt nej och vill att landet ska få köpa F-35 plan och Patriot utan villkor.