Finansinspektionen håller möte med bankerna om rätten till konto

0
49

Publicerad 17 maj 2022 kl 08.38

Ekonomi. Finansinspektionen har bjudit in ett antal banker till ett “rundabordssamtal” den 20 maj om rätten att öppna betalkonto. Bakgrunden är att FI får alltfler klagomål från konsumenter som nekas att öppna konto.

Gilla artikeln på Facebook

Bankernas utrensningar

  • Navalny får ha kvar bankkonton
  • Swedbank överklagar inte Fria Tider-dom
  • Swedbank döms för obefogad uppsägning av Widar Nords konto
  • Högerrepublikaner blir av med bankkonton
  • Swedbank stänger Mira Aksoys konto

Visa alla

En del får också sina konton spärrade eller avstängda, enligt myndigheten.

– Detta är ett betydande problem, säger Karin Lundberg, chef för verksamhetsområdet Bank på FI. Utan ett konto är det svårt att klara sig i vardagen, då det varken är möjligt att ta emot löneinbetalningar, betala eller göra överföringar.

FI och Konsumenternas Bank- och finansbyrå tar emot många klagomål från konsumenter som nekas att öppna konto eller får sina konton spärrade eller avstängda. Klagomålen har ökat flera år i rad.

En del säger att deras ansökningar inte ens prövas av banken när personalen får veta att konsumenten nekats i en annan bank.

Struntar i lagkravet
EU:s betalkontodirektiv, som har genomförts i betaltjänstlagen, ger konsumenter bosatta i EES rätt att öppna betalkonto med grundläggande funktioner, under förutsättning att det inte finns särskilda specifika skäl att neka kontot.

Direktivet ålägger också medlemsstaterna att registrera och föra statistik över varje tillfälle då en konsument nekas ett betalkonto, ett ansvar som i Sverige ligger på Finansinspektionen. Finansinspektionen har dock sedan skyldigheten infördes envist struntat i att föra sådan statistik, och därför vet ingen hur utbrett problemet är i Sverige.