Värdegrundskrav för bidrag föreslås

0
66

Publicerad 17 maj 2022 kl 11.00

Inrikes. Regeringen föreslår ny lagstiftning med nya så kallade demokrativillkor för stöd till civilsamhälle och trossamfund. Organisationer som vill få bidrag ska tro på “allas lika värde”.

Gilla artikeln på Facebook

– Ett livskraftigt civilsamhälle och en variation av trossamfund är centralt i en levande demokrati och ska stöttas av staten. Våra skattemedel får däremot aldrig gå till organisationer som inte ställer upp på grundläggande demokratiska värderingar, sade kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) på en presskonferens idag.

De nya lagstadgade “demokrativillkoren” ska säkerställa att statligt stöd bara går till organisationer som “respekterar demokratins idéer och samhällets grundläggande värderingar”.

“De som utövar eller uppmuntrar till våld, tvång eller hot, som diskriminerar individer eller grupper, eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde får inget stöd”, enligt regeringen.

Det blir också möjligt att upphäva rätt till stöd för trossamfunden.

– Verksamheter eller trossamfund som inte respekterar demokratins idéer ska inte kunna få statliga bidrag, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Lagrådsremissen omfattar nya bestämmelser för statens stöd till trossamfund samt tydligare “demokrativillkor” för stöd till trossamfund och för stöd ur Allmänna arvsfonden. Beslut om vilka trossamfund som har rätt till stöd flyttas också från regering till myndighet och kommer att kunna överklagas. Definitionen av trossamfund blir också mer konfessionsneutral.

De nya lagarna och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.