Överläkare förgiftade äldre kvinna – får dagsböter

0
52

Publicerad 17 maj 2022 kl 17.43

Inrikes. En äldre kvinna fick kaliumtabletter utskrivna i så höga doser att hon dog av förgiftning efter några dagar. Två invandrarläkare åtalades för brott, men bara den ena döms och kommer undan med 50 dagsböter.

Gilla artikeln på Facebook

Den äldre kvinnan, som hette Birgitta, blev den 5 februari 2019 utskriven från Norra Älvsborgs Läns sjukhus, där hon vårdats för influensa.

I samband med att hon lämnade sjukhuset förskrev avdelningschefen kalium-läkemedlet Kaleorid Depottablett 750 mg att intas tre gånger dagligen med 10 tabletter per tillfälle.

Fyra dagar efter utskivningen avled Birgitta av förgiftning.

Avdelningsläkaren, en kvinna i 35-årsåldern, gjorde läkemedelsförskrivningen i samråd med överläkaren, en idag 37-årig man som kommer från Irak.

Uddevalla tingsrätt dömde idag överläkaren för vållande till annans död, till villkorlig dom ned 50 dagsböter om 1.000 kronor, men frikänner den kvinnliga läkaren.

Domstolen konstaterar i domen att det är ställt bortom rimligt tvivel att patienten avlidit till följd av förskrivet kaliumläkemedel och att den höga ordinerade dosen förgiftade patienten så att hon avled.

Tingsrätten kom bland annat fram till att ordinationen inte följde medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet vid vård av den kaliumbrist som patienten led av.

Det ifrågasattes inte att läkarna hade en mycket tung arbetsbörda, men denna ansågs i sig inte kunna frånta läkarna deras ansvar. Dock fann tingsrätten att den kvinnliga läkaren, med hänsyn till bristande erfarenhet, inte kunde anses straffbart oaktsam i sitt agerande.

Tingsrätten är inte enig i sin bedömning. En nämndeman är skiljaktig och ville frikänna båda läkarna eftersom hon ansåg att alternativa dödsorsaker inte kunde uteslutas.