Samhall granskas av Riksrevisionen

0
50

Publicerad 16 maj 2022 kl 07.18

Inrikes. Statligt ägda Samhall får årligen över 6 miljarder kronor för att skapa utvecklande och meningsfulla arbeten åt personer med funktionsnedsättning. Riksrevisionen granskar nu om Samhall uppfyller sitt samhällsuppdrag och om uppdraget utförs effektivt.

Gilla artikeln på Facebook

– Samhall har återkommande kritiserats för att verksamheten inte är tillräckligt anpassad till målgruppens behov, och det har ifrågasatts om det verkligen är rätt personer som anställs hos Samhall. Granskningen ska bland annat undersöka om detta stämmer, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett uttalande.

Dagens Arbete rapporterade förra året att Samhalls målgrupp förändrats från personer med funktionsnedsättningar till utrikes födda som inte behärskar det svenska språket.

– Helt plötsligt hade inte människor med fysiska hinder någon plats. Man skulle i stället vara språksvag eller ha ADHD för då orkade man med tempot, sade en tidigare Samhall-chef om förändringarna.

Syftet med Riksrevisionens granskning är att svara på om Samhall uppfyller sitt samhällsuppdrag. Fokus kommer bland annat ligga på effektiviteten i Samhalls arbete, om rätt personer är anställda i bolaget samt regeringens styrning av Samhall.

Samhall är ett helägt statligt bolag med uppdrag att producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten ska anpassas till de anställdas förutsättningar, samt bedrivas enligt affärsmässiga principer och på ett sätt som inte utsätter andra företag för osund konkurrens. För merkostnader som uppstår i och med samhällsuppdraget får Samhall en ersättning från staten. Under 2021 uppgick den till 6,6 miljarder kronor.

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar personer till anställning hos Samhall. I slutet av 2021 hade Samhall 25.000 anställda på närmare 600 orter. Majoriteten har en så kallad anställning för skyddat arbete.

Personer som till följd av en funktionsnedsättning har en så nedsatt arbetsförmåga att de inte kan få något annat arbete, och som har behov som inte kan tillgodoses genom andra insatser, får anvisas till skyddat arbete.

Enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen uppger dock 4 av 10 arbetsförmedlare att det inte är de personer med störst behov av insatsen som får anställning genom skyddat arbete hos Samhall. Dessutom har det under lång tid framförts kritik om att Samhalls verksamhet inte är anpassad efter målgruppens förutsättningar.