USA:s mörka förflutna: 500 barn dog på internatskolor

0
34

Sjukdomar, olycksfall och misshandel ledde till att minst 500 barn dog på de internatskolor i USA dit barn från ursprungsbefolkningen tvingades för att assimileras under 1800- och 1900-talet. Det visar en ny studie om internatskolornas mörka historia som släppts av USA:s inrikesdepartement. Men beräkningarna utgör bara början av kartläggningen. Enligt rapporten kan det verkliga antalet barn som dog vara oerhört mycket högre – det kan handla om tusentals eller tiotusentals fall, skriver AP. De hundratals internatskolorna grundades eller fick stöd av den amerikanska staten och fanns över hela USA. Några av internatskolorna stängdes så sent som på 1960-talet.