Polisen fick bakläxa – nu ges Paludan nya tillstånd

0
62

Publicerad 11 maj 2022 kl 18.38

Inrikes. Koranbrännaren Rasmus Paludan har nu trots allt fått tillstånd att hålla allmänna sammankomster på Frölunda torg i Göteborg samt i Borås och Trollhättan i morgon torsdag. Det rapporterar SVT Nyheter Väst.

Gilla artikeln på Facebook

Paludans tidigare ansökan om allmän sammankomst i Borås avslogs av Polismyndigheten med hänvisning till ordning och säkerhet.

Polisens avslag överklagades till Förvaltningsrätten i Göteborg och en dom meddelades den 6 maj 2022. I Förvaltningsrättens dom framgår bland annat att de omständigheter som polisen hade anfört i avslagsbeslutet var allvarliga, men att de inte utgjorde sådana exceptionella förhållanden som innebar att det fanns skäl för att vägra tillstånd att genomföra en allmän sammankomst.

– Den här domen måste vi nu ta hänsyn till i våra bedömningar, säger kommenderingschefen Anders Börjesson.

Han fortsätter:

– I domen hänvisas det till att polisen har möjlighet att uppställa villkor om bland annat tid och plats för demonstrationen, om det behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet. Tillstånd för allmänna sammankomster kan ges, men på andra platser än vad som står i ansökan. Eventuella justeringar bygger på vår bedömning av säkerhetsläget.

Enligt uppgifter till SVT Nyheter Västmanland har Rasmus Paludan också fått tillstånd att hålla ett valmöte i Västerås på fredag.

Vid allmänna sammankomsterna har ofta polisen en kommendering för att säkerställa den närvaro som behövs så att sammankomsterna ska kunna genomföras utan brott och ordningsstörningar.

– Vi finns där för att säkerställa allmän ordning, samtidigt som vi värnar om yttrandefriheten och möjligheten till opinionsyttringar, säger Anders Börjesson.