30 % kvinner i India utsatt for fysisk, seksuell vold: NFHS

0
35

NFHS-5 påpeker at en mer detaljert sammenligning mellom NFHS-4 og 5 ikke var mulig siden “…NFHS-4 dekket kvinner i aldersgruppen 15-49 år, NFHS-5 omhandlet kvinner i aldersgruppen 18–49”.

Nesten en tredjedel av kvinnene i India har opplevd fysisk eller seksuell vold, viser rapporten National Family Health Survey-5. Mens vold i hjemmet mot kvinner har gått ned fra 31,2 % til 29,3 % i landet, har 30 % kvinner mellom 18 og 49 år opplevd fysisk vold siden fylte 15 år, mens 6 % har opplevd seksuell vold i løpet av livet. rapporten som ble utgitt av Unionens helseminister Dr. Mansukh Mandviya torsdag.

Bare 14 % av kvinner som har opplevd fysisk eller seksuell vold av noen har tatt opp problemet.

NFHS-5 påpeker at en mer detaljert sammenligning mellom NFHS-4 og 5 ikke var mulig siden “… NFHS-4 dekket kvinner i aldersgruppen 15–49 år, NFHS-5 omhandlet kvinner i aldersgruppen 18–49.”

https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png

Undersøkelsen finner at 32 % av gifte kvinner (18-49 år) har opplevd fysisk, seksuell eller emosjonell ektefellevold. Den vanligste typen ektefellevold er fysisk vold (28 %), etterfulgt av emosjonell vold og seksuell vold.

Best of Express Premium

Premium

Delhi Confidential: Healing Touch

Premium

Doctor Strange in the Multiverse of Madness slutt , mid-credit og post-cre…

Premium

Midt Bengal-sklie, Amit Shahs tøffe lykkemelding for BJP: Slutt med gamle …Premium

5 største feil å unngå når du kjøper en smarttelefonFlere premiumhistorier >>

I motsetning til dette, er det bare 4 % menn som møter vold i hjemmet i landet.

Les også |Utsett for noen mindreårige ekteskap i de fleste stater: National Family Health Survey

Vold i hjemmet mot kvinner er høyest i Karnataka med 48 %, etterfulgt av Bihar, Telangana, Manipur og Tamil Nadu. Lakshawdeep har minst vold i hjemmet på 2,1 %.

Opplevelsen av fysisk vold er mer vanlig blant kvinner på landsbygda (32 %) sammenlignet med deres kolleger i urbane områder (24 %) og en kvinnes opplevelse volden avtar kraftig med økt skolegang og velstand – både for det kvinnelige offeret, så vel som for den mannlige gjerningsmannen.

Undersøkelsen sier at 40 % kvinner uten skolegang er utsatt for fysisk vold sammenlignet med 18 % som fullførte skolegangen. Opplevelsen av fysisk vold varierer mellom 39 % blant kvinner i den laveste formuekvintilen og 17 % i den høyeste formueskvintilen.

Les også | Sysselsatte kvinner mer sannsynlig å bruke moderne prevensjon: National Family Health Survey-rapport

I over 80 % av tilfellene av fysisk vold mot kvinner, gjerningsmannen er mannen.

Ektemenn som har fullført 12 eller flere års skolegang har halvparten så stor sannsynlighet (21 %) for å begå fysisk, seksuell eller emosjonell ektefelle vold som de uten skolegang (43 %). «Opplevelsen av ektefellens fysiske eller seksuelle vold varierer sterkt med nivået på mannens alkoholforbruk. 70 % av kvinnene hvis ektemenn ofte drikker seg fulle, har opplevd fysisk eller seksuell vold fra ektefellen, sammenlignet med 23 % av de hvis ektemenn ikke drikker, heter det i rapporten.

Rapporten finner at kvinner i de 40. -49 år opplever mer vold enn de i 18-19-klassen.