Analyser: Slutförvar viktig pusselbit för ny kärnkraft

0
76

Anledningen till att regeringens beslut har dröjt beror sannolikt på att beslutet ses som en del av frågan om Sverige ska bygga ny kärnkraft eller inte, skriver Ny Tekniks Linda Nohrstedt. ”De som är förespråkare för ny kärnkraft ser slutförvaret som en viktig pusselbit”, skriver hon. Ekots reporter Mona Hambraeus konstaterar att det är ett historiskt beslut, inte minst för att Sverige är det första land i världen att fatta det. – Vi sitter ju i samma båt. Alla länder som har använt kärnkraft delar det här problemet, säger hon i Ekots sändning. DN:s Jannike Kihlberg skriver att beslutet kommer få stor uppmärksamhet internationellt. Metoden som regeringen sagt ja till, att stänga in avfallet i kopparrör som kapslas in i lera och förvaras 500 meter under marken, är omtvistad, säger Hambraeus. En grupp korrosionsforskare på KTH och miljörörelsen tror inte att kapslarna kommer hålla 100 000 år, medan Svensk kärnbränslehanterings (SKB) forskare är säkra på metoden, skriver Nohrstedt.