Toppen nära – halv miljon bedöms smittas per vecka

0
79

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att toppen av den pågående covidvågen kommer ”inom kort”. De senaste sju dagarna har 270 000 fall av covid-19 rapporterats in men mörkertalet kan inte fastställas. – Vår bedömning är att det, under denna period av extremt hög smittspridning, är minst en halv miljon i veckan som insjuknar i covid-19, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell på en presskonferens. Med bakgrund till detta bedömer hon att det är rimligt att behålla de nuvarande restriktionerna i ytterligare två veckor. Hon uppmanar människor att ta sin tredje vaccindos, särskilt dem i åldersgruppen 50–65 år.