Lagrådet avstyrker lag mot hedersförtryck

0
138

Publicerad 26 januari 2022 kl 11.27

Inrikes. Regeringen vill införa ett nytt brott: hedersförtryck. Men nu säger Lagrådet nej till förslaget, rapporterar Sveriges Radio.

Gilla artikeln på Facebook

Regeringen vill göra det straffbart att begå vissa brottsliga gärningar mot en person, om “var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och ett syfte med gärningarna varit att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder”.

Straffet föreslås vara fängelse i lägst ett och högst sex år.

Men enligt de höga juristerna i Lagrådet är varken lagkonstruktionen eller straffskalan rimlig, rapporterar SR. De pekar bland annat på att en person som döms för några fall av ofredande eller ringa skadegörelse skulle kunna dömas till fängelse i minst ett år med den föreslagna lagen. Enligt Lagrådet är det inte rimligt att låta omständighete att gärningarna begås i hederssyfte vara så starkt straffvärdehöjande.