Israel: Äldre har dubbelt skydd efter fjärde dos

0
78

Israeler över 60 år som har fått en fjärde dos av vaccinet mot covid-19 har dubbelt så bra skydd mot att smittas som de som har vaccinerats med tre doser. Det visar en tidig studie från Israels hälsodepartement, enligt Reuters. Skyddet mot att drabbas av allvarlig sjukdom uppges vara tre gånger bättre efter fyra doser jämfört med tre. I studien, som gjordes tillsammans med flera av landets universitet, jämförde forskarna 400 000 personer över 60 som fått en fjärde spruta med 600 000 personer i samma grupp som fått tre vaccinsprutor.