”Sverige och Finland bör ha förband i varandras länder”

0
90

Sverige och Finland bör fördjupa försvarssamarbetet på ett sätt som innebär att de båda länderna permanent har personal och förband i varandras länder. Det skriver den tidigare försvarsministern Björn von Sydow (S) och Finlands tidigare försvarsminister Jan-Erik Enestam på SvD Debatt. Ett samarbete i fysisk form vore ett naturligt steg i och med den ryska mobiliseringen vid gränsen till Ukraina, anser von Sydow och Enestam, som nämner en rad exempel på regementen och brigader i de båda länderna som skulle kunna samarbeta. Sverige och Finland har allt att vinna på ett sådant samarbete, och det bäddar för ”säkerheten och stabiliteten i vår del av världen”, skriver de. Björn von Sydow, tidigare försvarsminister, Sverige
Jan-Erik Enestam, tidigare försvarsminister, Finland