Regeringen: Höjd skatt på tobak och alkohol

0
79

Publicerad 23 januari 2022 kl 09.49

Skatt. Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter. Höjningarna, som blir särskilt kraftiga när det gäller vin och öl, ska ske i flera steg.

Gilla artikeln på Facebook

I promemorian föreslås att skatten på bland annat öl och vin höjs med 5 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare 7,6 procent den 1 januari 2024.

Skatten på sprit ska höjas med 1 procent den 1 januari 2023 och med ytterligare 1 procent den 1 januari 2024.

Regeringen vill också höja skatten på bland annat cigaretter och snus med 3 procent den 1 januari 2023, och med ytterligare 1 procent den 1 januari 2024.

Tobaksskatten räknas årligen om utifrån förändringar i konsumentprisindex (KPI) och dessa höjningar är utöver omräkningarna.

Dessutom föreslås att skatten på e-vätskor och övriga nikotinhaltiga produkter höjs med 1 procent den 1 januari 2024.

Förslagen beräknas öka skatteintäkterna med knappt 1 miljard kronor 2023 och ytterligare drygt 1 miljard kronor 2024.

Remissinstanserna ska senast den 18 mars 2022 inkomma med synpunkter på förslagen.