Trump förberedde order: Beslagta rösträkningsmaskiner

0
84

I en färdig men osignerad presidentorder som skrevs veckorna efter valförlusten beordrade den förre presidenten Donald Trump försvarsministern att beslagta rösträkningsmaskiner, rapporterar Politico. Presidentordern är ett av de hundratals dokument Trumps advokater försökt hindra från att lämnas ut till det kongressutskott som utreder stormningen av Kapitolium. På onsdagen nekade Högsta domstolen deras begäran. ”Försvarsministern ska med omedelbar verkan beslagta och analysera alla maskiner, all utrustning och all elektroniskt lagrad information”, står det i utkastet till ordern.