Sverige ska enklare kunna stänga problemskolor

0
71

Publicerad 21 januari 2022 kl 14.03

Inrikes. Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga skolor som har allvarliga och återkommande brister, enligt ett beslut i utbildningsutskottet.

Gilla artikeln på Facebook

Utskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om förbättrade möjligheter att stänga skolor och föreslår också att riksdagen ska rikta tre tillkännagivanden till regeringen.

Med dagens lagstiftning kan Skolinspektionen besluta att stänga en fristående skola om den har allvarliga problem som inte åtgärdats. Däremot kan Skolinspektionen inte ta beslut om att stänga en kommunal skola på samma grunder, annat än tillfälligt. På så sätt skiljer sig lagstiftningen mellan fristående och kommunala skolor.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Bland annat innebär förslaget att det ska införas en möjlighet att besluta om verksamhetsförbud för kommunala skolor.

Ett verksamhetsförbud ska dock inte vara oåterkalleligt. Kommuner och regioner ska enligt regeringens förslag kunna begära att verksamhetsförbudet upphävs, förutsatt missförhållandena inte längre finns kvar.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.