LO: ”EU måste bli mer självförsörjande på el”

0
87

EU är inte nog självförsörjande på billig el, och det påverkar de svenska elpriserna. Det skriver Johan Hall, utredare på LO, på SvD Debatt. Han skriver att svaret för billigare el i Sverige inte är kärnkraft, eller att kapa av elkablarna till kontinenten, utan att utveckla den billiga energiförsörjningen i Europa. Han hävdar att svenska politiker som vill förhindra framtida elbrist med höga energipriser borde försöka komplettera EU:s energipolitik med ett mål för självförsörjningsgraden av el inom unionen. Ett mål som i dag inte finns. Johan Hall, utredare på LO i frågor om miljö, klimat och energi.